Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
ik welbeter. Zegt mij maar eens, is die plaats groot
of klein? — Hoeveel menschen wonen er wel in de
gemeente? — Wat doen die menschen al zoo voor
den kost? — Wat groeit er voornamelijk in deze
streek op het veld ? — Is er eene rivier of een ander
water digt bij? — Ziet gij nu wel, lieve kinderen!
dat gij wel iets bijzonders weet van de plaats , waar
gij woont ? En zeker weet gij er nog wel meer van
te zeggen.
Zoo even spraken ^ij van eene rivier ; wat is dat? —
Eene rivier is een water, dat van het hooge naar
het lage land gedurig voortstroomt, tot het eindelijk
in de zee of in eene andere rivier uitloopt. Het
water van eene rivier is drinkbaar, en niet zout, zoo
als het water van de zee; en daarom noemt men het
zoet water.
Maar de zee, wat zou dat wel zijn? De zee is
eene groote verzameling van zout water, dat in de
laagste plaatsen der aarde bij elkander is geloopen
en' rondom het land bespoelt. Over de zee kunnen
groote schepen van het eene land naar het andere
varen, en ook op de rivieren varen de schepen mid-
den doo»-het land heen. (Waarvoor is het nuttig,
dat mén op zoovele plaatsen met schepen kan varen?)
Van uwe woonplaats hebt gij mij nu het een en
ander verteld; maar, lieve kinderen , zoudt gij ook
niet gaarne het merkwaardige willen weten van an-
dere plaatsen op de aarde ? — Zeker wel. Van vele
plaatsen is al vrij wat belangrijks te zeggen. De
meeste betrekking hebt gij evenwel op uwe woon-
plaats; en zoo willen wij ook van alle landen op de
aarde het liefst de bijzonderheden weten van hel land,
waarin wij wonen.
Welnu, kinderen, let dan maar wel op, en leest
met aandacht en weetgierigheid; in dit boekje zal ik
u het merkwaardige van ons land , van Nederland