Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
. 104 .
Van do zaken, die ik hier genoenid heb , moet gij
iets vertellen , mijne kinderen; en zoo gij van het eene
of andere niets mo'gt weten, zal uw onderwijzer u
van tijd tot tijd wel igts daarvan mededeelen.
Gij ziet dat deze eilanden zeer belangrijk voor ons
zijn en dat zij'vrij w at opleveren "voor den koophandel.
De Oost-lndiën maken dan ook het grootste en voor-
naamste gedeelte van onze buiteniandschebezittingen uit.
In Afrika hebben wij op de kust van Guinea, al-
leen eenige" forten met het daarbij behoorendè grond-
gebied. Het voornaamste furt, waar de gouverneur
woont, heet St. Gcorge del Mina.
In Amerika^ beliooren aan Nederland de kolonie
Suriname of Nederlandsch Guiana, de Cura^a'osche
eilanden en de Nederlandsche Aniillenp AI de eilanden ,
die in deze streek üggen, roemt men te zamen do
West-In-diën , of ook w el de Wesl. De hoofdstad van
de Amerikaansche bezittingen, de woonplaats van den
gouverneur, is Faramaribo , eene fraai bebouwde stad
in Suriname. Op Curagao ligt Willemstad.
De voortbrengselen van deze landen zijn citroenen,
oranjeappelen , ananassen , kantelo'epen of meloenen ,
tamarinde, bananen, kokosnotlen, cacao, vanille, spece-
'rijen, koCBj, katoen, elastieke gom, timmer-, kastenma-
kers- en verwliout, suiker,, rijst, turksche tarwe, aloë ,
tabak, salpeter, aluin , zwavel enz. Er zijn tijgers,
tijgerkatten, apen, wilde zw ijnen , stekelvarkens, ezels,"
muilezels, paarden , rundvee , schapen , herten, hazen,
pelikanen, flamingo's, papegaaijen , kolibri's , schor-
pioenen , slangen, groote en schoone vlinders enz.
' Welnu, mijne kinderen! nü zijt gij weder zonder on-
gelukken van de reis te hüis, en ik móet u nu verlaten.
Misschien spreken wij elkander nog w.el eens weder.
Vaarwel! leert braaf en weestgehooFza^m, en bidt God
dat uwe ouders en meesters vreugde aan u beleven.