Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
.daar met hen te laten wonen. Dikwijls werden de
'inwoners ook jammerlijk vermoord.*
Dit was heei onregtvaardig en schandelijk, niet
waar? dien armen lieden hun land te ontnemen 1 Ze-
ker was het; maar to(iji, hoeveel zij er bij leden , en
■ofschoon het daarom toch even strafbaar bleef, het
werd, door Gods'genadig bestuur met den t^ toch
nuttig voor eenige van die volken. Het Warerf onbe-
schaafde, woeste heidenen, wilden, zoo als men,ze
noemt. En. nu werden van tijd tot tijd Christenleeraars
naar hen toe gezonden, om hen met God en Jezus
bekend te mak(ïn , en allengs werden zij meer be-
schaafd en zachftr van zeden , en leerden zij den
eenigen weg des hei's kennen , waartoe de opregte
Christenen nog Voortdurend atbeiden.
Kinderen 1 in de geheele wereld ,■ waar, zoo men
berekent, duizend milliocn menschen leven , zijn nog
omstreeks 730 millioen', die niets van den eenigen,
waarachtigQn God en vim zijnen Zood Jezus Chris-
tus weten. In onze bezittingen zijit ook nog verre
de meeste menschen heidenen en mohammedanen,
die nog niet weten waar ze heengaan. -Kinderen I
wij allen helfben een groote schuld aan die armé'men-
.. .schen. Wij moeten hun het Evangelie bekend malden,
en het hurt zeggdn dat de Heer Jezus hen roept
om ze z.alig- te maken. Wij mogen het hun niet langer
onthouden: dat zou een gruwelijke ondankbaarheid
zijn tegen God , die het ons met zooveel liefde van
- jong af, laat leer'en dat de zaligheid alleen in Jezus
is. Kinderen 1 gelooft h^t dat Hij u zalig maakt en
u G O d s wil leert doen; en bidt dan ook voor die arme
menschen, dat ze het ook gelooven mogen, en dat
er velen naar hen toe gaan , om het hun in Gods
naam te betuigen. En hebt gij iets te geven, o geeft
het ook daarvoor, dat er velen tot hen gezonden kun-
nen worden; geeft het ter liefde va:i Jezus uwen
Zaligmaker l