Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
burg. — Luxemburg is een groothertogdom 1), dat
niet aan ons land , maar aan Vuitschland behoort,
en waarover onze koning ook regeert.
Kinderen, zegt mij ook eens, hoe de plaatsheet,
waar gij woont. — Is dat eene stad of een dorp ? —
Eene stad.' een dorp ! wel, wat zijn dat? — Steden ,
dorpen, vlekken en gehuchten o{ buurten , dit weet gij,
kinderen! zijn verzamelingen van huizen. In eene
stad staan de huizen allen op rijen, waartiisschen
geregelde straten en grachten doorloopen. Rondom
eene stad zijn doorgaans breede grachten oi vesten, en
aan de ingangen zijn veelal poorten of hekken. Som-
tijds zijn er ook sterke muren , bolwerken 2) en breede
■wallen omheen, waarop soldaten en kanonnen ge-
plaatst worden, om vijanden , die in de stad willeji
dringen of ze beschieten , af te slaan en te verdrijven.
Zulk eene sterke plaats noemt men eene vesting.
Een vlek is eigenlijk eene geregeld gebouwde plaats,
zonder grachten of poorten er om heen. Plattelands-
steden of landsteden zijn plaatsjes die niet tot de vlekken
of dorpen kunnen gerekend worden, maar toch niet
de regten hebben, die de steden bezitten. •
Een dorp is meestal kleiner dan een stad of vlek ;
de huizen staan er ook niet altijd zoo geregeld ; er
zijn geene grachten om heen en hethëtft geene poor-
ten. Bij of in een dorp is altijd ten minste ééne
kerk. Eenige huizen digt bij elkander of op kleine
afstanden geplaatst, zonder eene kerk , heet eene
buurt of een gehucht.
Gij weet mij toch wel iets bijzonders te vertellen
van de plaats, waar gij woont, niet waar, kinde-
ren ? — Hoe! gij weet niets ? Kom, kom I dat weet
1) Wat is een groolhtrlogdoml
7) Bnjwerltn , loudtn dat rijn ?