Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ym
78 GliONDEN DEU
the twenty second, de twee-en-twintigste.
„ twenty third, de drie-en-twintigste.
„ twenty fourth, de vier-en-twiutigste.
„ thirtieth , do dertigste.
fortieth, de veertigste.
^^ fiftieth, de vijftigste.
,, sixtieth, de zestigste.
„ seventieth, de zeventigste.
„ eightieth, de tachtigste.
„ ninetieth, de negentigste.
„ hundreth, de honderdste.
„ hundred and first, de honderd-en-eerste.
„ thousandth, de duizendste.
„ millionth, de millioenste.
Van vier af tot aan het einde worden de rangschikkende tel-
woorden van de hoofd-telwoorden gemaakt door bijvoeging van
th. Five, eight, nine^ tivelfe, veranderen flf, eigh, nin, tivelf,
en van twenty thirty, enz., verandert de y in ie.
Oefening.
Ik ben de eerste. Gij zijt de vierde. Uw broeder is de achtste.
De elfde uitgave i. Het dexde deel De vijf en-twintigste
Augustus Het derde vel Het achttiende hoofdstuk ^ Het
tweede vers De twaalfde bladzijde AYie ® is de veertiende?
De acht-en-twintigste van laatstledene ^ maand Hij zal den
vijfden aankomen**. Hoe oud zijt gij? Ik zal aanstaande*^
week mijn drie-en-twintigste jaar intreden
I edition. 2 volume. 3 august. 4 sheet. 5 chapter. 6 verse. 7 page, 8 who.
9 last. 10 month. 11 will arrive on. 12 next. 13 shall enter.
De distributive numerals, deelende telwoorden, zijn:
^ one (a) sixteenth {part), een zes- | ttoo thirds, twee derde.
tiende. ^ a third (part), een derde.
I one {an) eighth, een achtste. ^ three quarters, j yierde
^ one {a) fourth, | Utree fourth, |
4 one (a) quarter, J ^^^ "viertc. ^ fviir fifths, vier vijfde,
è one {a) half, een half. 4| four and a half, vier en een half.