Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsch e s pr aakkunst. 77
Bij opsommingen na honderd of hoogere getalen, moet het
laatste telwoord na honderd of die hoogere getalen and voor zich
hebben; als: ttoo thousand and three hundred, tweeduizend en
driehonderd; a hundred and fifty, honderd en vijftig.
In plaats van a million, zet men one million, als het door thou-
sand of hundred gevolgd wordt; zoo ook zet men one thousand, ala
dit door hundred g&YolgA. wordt; als: one million, one thousand, one'
hundred and ten, een millioen, een duizend, een honderd en tien.
Omtrent honderd, omtrent duizend wordt vertaald: a hundred, a
thousand.
49ste Oefening.
Zes paarden, vijftien kapellen, acht dagen, twintig dieven,
tien mannen, zeven vrouwen, twaalf getrouwde vrouwen, vier
moiFen, vijfbladeren, dertig negers, zeven helden, vijftig ossen,
negen ganzen, duizend menschen, honderd en twintig schapen,
drie-en-zeventig kinderen, een-en-negentig dassen drie-en-der-
tig bandieten drieduizend man voetvolk, honderden ossen,
eenduizend, eenhonderd en een, drieduizend en vijf, vele duizen-
den paarden, eenige honderden schapen. Zes en drie is ® negen.
Acht en vier is twaalf, Zestien en veertien is dertig.

> 1 badger. 2 banditto of bandit., meerv. banditti. 3 are.
De ordinal numerals, rangschikkende telwoorden, zijn:
the first, de eerste. the eleventh, de elfde.
„ second, dc tweede. „ twelfth, de twaalfde.
„ third, de derde. „ thirteenth, de dertiende.
„fourth, de vierde. „fourteenth, de veertiende.
„fifth, do vijfde. „fifteenth, de vijftiende.
„ sixth, do zesde. „ sixteenth, de zestiende.
„ seventh, de zevende. „ seventeenth, de zeventiende.
„ eighth, de achtste. „ eighteenth, de achttiende.
„ ninth, do negende. „ nineteenth, de negentiende.
„ tenth, de tiende. „ ticentieth, de twintigste.
the ticenty first, -j
of ook i de een-en-twintigstc.
one and twentieth, j