Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
glionden deU
iiislies. 14 though____were. 15 perfidious. 16 deprived. 17 fortune. 18 the
more spirits I have. 19 short. 20 night. 21 inclination. 22 showed. 23 to do
it. 24 urged him. 25 ambitions. 26 never. 27 satisfied: 28 hated. 29 every-
body.
OF NUMERALS. OVER DE TELWOORDEN.
Ofschoon de telwoorden in het Engelsch geen bijzonder rede-
deel uitmaken, maar tot de bijvoegelijke naamw. behooren, zal
het echter niet ongepast zijn ze hier afzonderlijk te behandelen.
De telwoorden dienen , om de hoeveelheid der enkele dingen,
van welke gesproken wordt, uit te drukken.
Men kan de telwoorden onderscheiden in cardinal numerals,
hoofd-telwoorden, ordinal numerals, rangschikkende telwoorden,
distributive numerals, doelende telwoorden, adverbial numerals, \>\y
woordelijke telwoorden, multiplicative numerals, vermenigvuldi-
gende telwoorden, en repeatinrj numerals, herhalende telwoorden.
De cardinal-numerals, hoofd-telwoorden, zijn;
cipher, nought, nul.
one, een, eene, een^n.
two, tweo.
three, drie.
four, vier.
Jive, vijf.
six, zes.
seven , zeven.
eight, acht.
nine, negen,
ten, tien.
eleven, elf.
twelve, twaalf.
thirteen, dertien.
fourteen, veertien.
fifteen, vijftien.
sixteen, zestien.
seventeen, zeventien.
eighteen, achttien.
nineteen, negentien.
twenty, twintig.
twenty one, een-en-twintig,
ook 07ie and twenty.
twenty two, twee-en-twintig.
twenty three, drie-en-twintig, enz.
thirty, dertig.
thirty four, vier-en-dertig.
forty, veertig.
forty five, vijf-en-veertig.
fifty, vijftig.
fifty six, zes-en-vijftig.
sixty, zestig.
seventy, zeventig.
seventy seven, zeven-en-zeventig.
eighty, tachtig.
eighty eight, acht-en-tachtig.
ninety, negentig.
ninety nine, negen-en-negentig.
one (a) hundred, honderd.
a hundred and one, honderd en een.
two honderd, tweehonderd.
one (a) thousand, duizend.
eleven hundred, elfhonderd.
one thousand, eight hundred and sixty
1860.
a million, een millioen.
a billion, cen biiliocn.