Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCH E S PR AAKKUNST. 75
den. Als zelfstandige naamwoorden in het meervoud gebezigd,
blijven zij onveranderd hebben altijd het lidwoord ^Ae voor zich,
en in plaats van in den naamval, wordt de bezitting, in den
naamval, door het voorzetsel of aangetoond (bladz. 47); als:
No7n,enohj., en naamv. The wise, de wijzen; the blind,
de blinden; the lame, de lammen; tlie rich, de rijken; the
wicked, de ondeugenden. Fossessive, naamv., ontbreekt; dus
niet the ivises, maar of the ivise, der wijzen; niet the wicked's
hapjnness, maar the happiness of the wicked is hut transitory g^-
luk der ondeugenden is slechts voorbijgaande (van korten dum-).
Eenige dezer bijvoegelijke naamwoorden zijn echter geheel tot
naamwoorden overgegaan, en nemen dus de s, als teeken van
het meervoud, aan; als: the ancients, de ouden; the betters, de
voornameren; greens, gr o e n t e n; incurables ,de ongenees-
1 ij ken; the inferiors, de minderen; ^Ae superiors, de meer-
deren; the moderns, de nieuweren; news, nieuwigheden,
nieuwstijdingen, the nobles, deadelijken; the ones, de
eenen; the others, de anderen; three fourths, drievierden;
two thirds, twee derden.
48stc Oefening.
De wijze overweegt ^, alvorens ^ hij handelt De trot-
sche ^ wordt niet bemind Gij zijt een kleine luiaard g. Hij
noemt zijne zuster eene kleine onbezonnene Hij is een weet-
niet 9. Arme ongelukkige*'^! De arme heeft geen regt op den
overvloed*^ van den rijke. God beloont ^^ de goeden en straft ^^
de ondeugenden, al warende eerste onze minderen, de laatste
onze meerderen. Een trouwelooze ^^ heeft mij van het drievierde
van mijn vermogen beroofd Hoe minder geld ik heb, hoe
vrolijker ik ben i®. Hoe langer de dag is, des te korter'^ is de
nachtzo. Hoe minder neiging^* hij toonde^^ om het te doen-3,
hoe meer de anderen hem aanspoorden De eergierigen-^ zijn
nooit^ö tevreden zij worden van iedereen ^^ gehaat
1 reflects. 2 before. 3 acts. 4 proud. 5 beloved. 6 sluggard. 7 called. 8 giddy.
9 ignorant. 10 unfortunate. 11 a right to the superfluity. 12 rewards. 13 pu-