Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsch e s pr aakkunst. 73
46ste Oefening.
Illj is altijd ' van huis 2. Dit aanbod ^ is mijnen broeder
zeer aannemelijk. Zij was zeer vriendelijk jegens mij. Zijt gij
bang voor zijnen toorn''? Hij is niet afkeerig van dit huwe-
lyk Ik ben daar niet bekwaam toe. Deze spijs ® is niet
dienstig voor de gezondheid Deze maatregel ® is strijdig met
mijne verwachtingen Hij was doof voor iederevoorstel-
ling Gij weet niet'^ hoe dierbaar gij mij zijt. Het kind is
zijnen vader ongehoorzaam. Wees'^ uwen heer getrouw. Hij
is schuldig aan deze misdaadHet is onbestaanbaar met de
godsdienst Deze omstandigheid" is voor de regterszeer
duidelijk. De deugdis verkieslijk boven den rijkdom 2». Hij
ligt ziek aan de waterzucht Ik ben het twisten 23 moede.
Is zij in de aardrijkskunde wel ervaren ? Het bezoek 25 zal
mijnen broeder welkom zijn. Jk ben er blijde om. Het doet
mij leed; het spijt mij.
1 always. 2 home, 3 offer. 4 wrath. 5 match. 6 food. 7 health. 8 measure.
9 expectation. 10 every. 11 remonstrance. 12 do not know. 13 be. 14 mas.
ter. 15 crime. 16 religion. 17 circumstance. 18 judge. 19 virtue. 20 riches-
21 is. 22 dropsy. 23 quarrelling. 24 geography. 25 visit.
Op bladz. 62 is reeds gezegd, dat de bijvoegelijke naam-
woorden meest altijd vóór de zelfstandige geplaatst worden. Er
zijn echter gevallen, waarin zij op de naamwoorden volgen;
deze zijn:
1) Als de maat van een zelfst. naamw. met een telwoord aan-
geduid wordt; als: A hench four feet long, eene bank van vier
voeten lang.
2) Als het bijvoegelijk naam- of telwoord als bijnaam voor-
komt; als: Alexander the great, Alexander de groote; Frederic
the third, Frederik de derde.
3) Als het bijvoegelijk naamwoord eene nadere bepaling bij
zich heeft; als: A visit unusual at this time, een op dezen tijd on-
gewoon bezoek.