Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsch e s pr aakkunst. 71
J
Jealous of a jterson, ijverzuchtig op iemand.
II
Kind to a person, beleefd, vriendelijk jegens iemand.
Lavish of a thing, verkwistend met iets. Liable to a thing, on-
derbevig aan iets. Loyal to a person, getrouw aan iemand.
M
Mindful of a thing, gedachtig aan iets.
K
Neglectful, negligent of a thing, nalatig met of in iets.
O
Obedient to a person, gehoorzaam aan iemand. Obnoxious to a
thing, blootgesteld aan iets. Obvious to a person, duidelijk voor
iemand. Open to a person, open voor iemand. Opposite to a thing,
tegen iets overgesteld.
V
Pernicious to a person, schadelijk voor iemand. Pleased with,
verheugd over. Polite to a person, beleefd jegens iemand. Posi-
tive of a thing, stellig, zeker van iets. Precise in a thing, naauw-
gezet, naauwkeurig op iets. Preferable to a thing, verkieselijk
boven iets. Prodigal of a thing, verkwistend met of in iets. Pro-
ductive of a thing, vruchtbaar in iets. Propitious to a thing, gun-
stig voor iets. Proportionable to a thing, evenredig aan iets. Proud
of a thing, trotsch op of over iets.

Ready to, for, bereid voor. Related to a person, vermaagschapt
met iemand. Remarkable for, merkwaardig wegens. Remote from,
ver van. Renowned for, beroetod door. Repugnant to a thing ,
onbestaanbaar met iets. Rich in, with, by, rijk aan.
Satisfied with, tevreden met. Saving of a thing , spaarzaam met
iets. Secure from a thing, zeker, veilig voor iets. Separable from.