Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsch e s pr aakkunst. 69
Over de meest gebruikelijko bijvoegelijke naamwoorden met
de daarbij behoorende voorzetsels.
A
Absent from, afwezend van. Acceptable to a person, aanneme-
lijk voor iemand. Accessary to, medepligtig of deelhebbend aan.
Acquainted with, bekend bij of met. yldvantageous to one, voor-
deelig voor iemand. Affable to one, vriendelyk jegens iemand.
Affected with, besmet, behebt met, lijden aan. Afraid of a thing,
bang voor iets. Agreable to one, aangenaam voor iemand. Allied to ,
vermaagschapt, verbonden met. Ambitious of a thing , eerzuchtig,
begeerig naar iets. Ashamed of a thing, beschaamd over iets.
Avaricious of a thing, gierig met iets. Averse to a thing, afkee-
rig van iets. Aware of a thing, bedacht op iets, op zijne hoede
zijn voor iets.
■I
Blind of one eye, blind aan één oog. Blind to a thing, blind
voor iets. Burthensome to a person, lastig voor iemand.
C
Capable of a thing, bekwaam tot iets. Careful of a thing, be-
zorgd voor iets. Careless of a thing, nalatig in iets. Certain of a
thing, zeker van iets. Civil to, beleefd jegens. Close to a thing, digt
bij iets. Compatible with, bestaanbaar met. Conducive to a thing,
dienstig voor iets. Conscious of a thing, bewust van iets. Consistent
with a thing, bestaanbaar met iets. Content ivith a person or a thing,
tevreden met iemand of over iets. Contiguoiis to a thing, gren-
zende aan iets. Contrary to a thing, strijdig met iets. Courteous
to a person, beleefd jegens iemand. Covetous of, begeerig naar.
Cruel to a person, wreed tegen iemand. Curious in, kiesch in.
It
Dainty in a thing, verlekkerd op iets. Deaf of one ear, doof
aan een oor. Deaf to a thing, doof voor iets. Bear to a person,
dierbaar voor iemand. Deficient in a thing, gebrekkig in iets.
Desirous of a thing, begeerig naar iets. Devoid of a thing, ledig
aan, ontbloot van iets. Difficult for a person, moeijelijk voor