Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsch e s pr aakkunst. 67
de Seine is langer dan de Teems, docli de laatste is sneller en
breeder dan de eerste.
V
Elder en eldest worden, met de lid- of voornaamwoorden zon-
der as en than, slechts bij personen gebezigd, als de jaren niet
opgegeven worden, noch hooge ouderdom in aanmerking komt;
als: The eldest brother is dead, de oudste broeder is dood; my
elder aunt is not well, mijne oudere tante is niet wel. Older en
oldest worden daarentegen gebezigd, als de ouderdom opgegeven
en bijzonder liooge ouderdom bedoeld wordt, met liet gebruik
maken van as en than; als: Ile is three years older than I, liij is
drie jaren ouder dan ik; my father is the oldest minister in the
county, mijn vader is de oudste predikant van het graafschap.
44ste Oefening.
Geleerde ' menschen zeggen ^ veel dingen ^ in weinig woor-
den De onwetenden ® spreken ® 'veel en zeggen niets Houdt
gij van " veel of weinig melk ? De Heer H. '' heeft veel geld
en voel vrienden; had hij minder geld, hij zou minder vrien-
den hebben'". Jk heb weinig geld, en daarom" weinig vrien-
den. Europa'^ is het kleinste, maar tevens'® het verliebtste'^
werelddeel". Maria'® is beter dan hare zuster, en de beste
van al de meisjes in de stadHij, die moeijelijkisin
zijne keusneemt dikwijls2' het slechtste. Jan-- is een goede
jongen. Pietis beter, en Koos^^ de beste van allengs. Uw
schriftje is slecht, dat van uwen broeder is slechter, maar het
mijne-' is het slechtste. Wat is beter? Geldes te hebben en
ondeugend-^ te zijn, of arm^' en deugdzaamte wezen3®?
Deugd^g beter dan rijkdom^''. Ik, ten-'® minste, verkiesde
eerste boven'" den laatsten. Hoogmoed-''® is een der slechtste
ondeugden39. Wat is slechter — te liegen^" of^' te stelen?
Het laatste ontstaat uit^^ Jigt eerste; beidezijn slecht. Mijne
oudste zuster is ziek Zij is tien jaren ouder dan ik. Nes-
tor was de oudste en wijste van al de Grieken'"', die bij het
belegd van Troje^® waren'''.
learned. 2 say. 3 thing. 4 word. 5 the ignorant. 6 talk. 7 nothing. 8 do