Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
GliONDEN DEU
1 other. 2 could not take. 3 pleasant. 4 walk. 5 never saw. 6 obstinate.
7 delicate. 8 complexion. 9 astonishing. 10 event. II useless. 12 reasonable.
13 price. 14 avaricious. 15 who is. 16 fool. 17 village. 18 modest. 19 useful.
20 action. 21 favourable. 22 reception. 23 satisfied. 24 dissatisfied. 2.» did
you ever see any thing. 26 wicked. 27 unfortunate. 28 accident. 29 assiduous.
30 reprimanded. 31 presumptuous. 32 stupid, 33 student. 34 iiniversity.
Bijvoegelijke ttaamwoorden, in den vergelijkendenen overtref-
fenden trap onregelmatig, zijn:
STELLENDE.
good (well,adv,), goed
(wel, bijw.).
bad, evÜ or ül, slecht,
erg,
little orfew, klein, wei-
nig.
much or many, veel.
late, laat.
near, digt bij.
far, ver.
old, oud.
fore, voor.
VERGELIJKENDE.
better, beter.
worse, slechter, erger.
less, minder, kleiner.
more, meer.
later or latter, later.
nearer, digter of nader
bij.
farther, verder.
older or elder, ouder.
former, vroeger, eer-
der, vorige.
OVERTREFFENDE.
best, best.
worst, slechtst, ergst,
least, minst, kleinste.
most, meest.
latest or last, laatst.
nearest or next, digtst,
naast.
farthest, verst.
oldest or eldest, oudste.
foremost or first, voorste,
eerste.
en andere, die in d'en overtreffenden trap op most uitgaan; als:
uppermost, bovenste; undermost, onderste.
Little en much plaatst men voor woorden, die geen meervoud
hebben; als: Littte or much tea, coffee, milk, sugar, money, pa-
tience , etc., weinig of veel thee, koffij, melk, suiker, geld,
geduld, enz. Few en many voor het meervoud; als: A feto or
many apples, pears, friends, ducats, virtues, etc., weinig of veel'
appelen, peren, vrienden, dukaten, deugden, enz. i^ew heeft
meestal het lidwoord a vóór zich, als er een zelfstandig naam-
woord op volgt.
Later en latest hebben betrekking op den tijd; tatter en last op
de rangorde. Als de eerste en de laatste op eenen voorafgaan-
den zin betrekking hebben, wordt de eerste door the former en
de laatste door the latter vertaald; als: the Seine is longer than the
Thames, hut the lattp^ is more rapid and more tvidc than the former,