Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsch e s pr aakkunst. 65
Hoewel de vergelijking van een- en somtijds van twee-letter-
grepige bijv. naamwoorden door bijvoeging van er en est plaats
heeft, kan dit ook door bijvoeging van more en most geschie-
den; dit hangt meestal van verkiezing af; maar woorden van
twee en meer lettergrepen (behalve de hier boven opgenoemde)
kunnen er en est niet, maar moeten more en most voor zich ne-
men; als: entertaining, onderhoudend; more entertaining, most
entertaining; pleasant, aangenaam; more pleasant, most pleasant.
Na den overtreffenden trap wordt eene plaats-aanduiding, in
den tweeden naamval, door het voorzetsel in en worden andere
namen door oj uitgedrukt; als the greatest man in the city, de
grootste man der stad; the most learned of men, do geleerdste der
menschen.
Wil men do hoedanigheid der bijvoegelijke naamwoorden ver-
minderen, dan wordt de vergelijkende trap door less, minder,
de overtreffende trap door least, minst, uitgedrukt; als: he is
less active than his brother, hij is minder werkzaam dan zijn broe-
der; his sister is the leant active, zijne zuster is het minst werkzaam.
Door bijvoeging van iah wordt de hoedanigheid ook vermin-
derd; als: green, groen; greenish, groenachtig; ivhite, wit;
whitish, witachtig.
43sto Oefening.
Dit boek is onderhoudender dan het andere Wij konden
geene aangenamere ® wandeling ^ doen Ik zag nooit ® een ei-
genzinniger ® kind. De teederste ' gelaatskleur De schoon-
ste dag. Een wonderlijker!» voorval Het onbeduidendste"
boek. Dat is niet minder aangenaam. Een goedkooper i- prijs '3.
Hij is minder gierig'^ dan zijn neef, die de grootste gek'6 van
het dorpi' is*®. Het zedigste^® meisje van de stad. De nut-
tigste'» daad 20. De gunstigsteontvangst J3e minst tevre-
dene-3 moeder en de ontevredenste-^ vader. Hebt gij ooit iets
slechters-ö gezien®^? Het ongelukkigstegevalDe naar-
stigste^ jongen van de school wordt het minst beknord 3". De
geleerdste man van dc stad is minder verwaand ^i, dan de
domste33 student'» van do hoogeschool