Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsche spkaaiovunst. 63
broeder? Een ik niet zoo goed als de koning? Dat kan zijn^^j
maar gij zijt niet zoo rijk als bij. Uw broeder is zeer ondeu-
gend daarom wordt bij zeer gebaat Uwe nicht is zeer ge-
hoorzaam^®; daarom wordt zij zeer geprezen
1 affable. 2 learned. 3 patient. 4 many. 5 much. 6 money. 7 make. 8 fault.
9 proud. 10 therefore. U you are. 12 shy. 13 yours, 14 mine. 15 it can be.
16 wicked. 17 hated. 18 obedient. 19 praised.
De comparative, vergelijkende trap, geeft eenen hoogeren of
lageren, en de sujierlative den hoogsten of laagsten graad van het
bijvoegelijk naamwoord te kennen; als: John is taller than Peter,
Jan is grooter dan Pieter; John is less fortunate than Feier ^ Jan
is minder gelukkig dan Pieter; John is the tallest, Jan is bet
grootste; John is the least fortunate, Jan is bet minst gelukkig.
Dezen hoogeren of lageren graad hebben alle bijvoegelijke
naamwoorden, ten ware zij uit hunnen aard daarvoor niet vat-
baar zijn. Zoo kan men b. v. niet dooder dan dood, niet eeniger
dan eenig, niet volmaakter dan volmaakt zijn.
De vergelijkende trap wordt gemaakt door er of more^ cn do
overtreffende trap door est of most bij den stellenden trap te
voegen. Ten aanzien der bijvoeging van er en est moet men den
algemeenen stelregel wel in het oog houden, namelijk dat woor-
den, op eene stomme e eindigende, die e verliezen, en dat de
ijjy voorafgegaan door eenen medeklinker, in i verandert, als er
eene lettergreep, met eene klinkletter beginnende, bijgevoegd
wordt; dus wordt white, wit, door bijvoeging van er, whiter,
witter, en door bijvoeging van est, lohitest, witst; shj, slim;
slier, slimmer; sliest, slimste.
De bijvoeging van er, om den vergelijkenden, en van
den overtreffenden trap te vormen, heeft plaats;
1®. Bij woorden van eene lettergreep; als: fine, mooi; finer,
mooijer; mooiste; bleek; imler, bleeker;;Kt-
lest, bleekste; brown, bruin; brownery bruiner; brownesty
b r u i n s t e.
2®. Bij woorden van twee lettergrepen, op y, Ie of some ein-
digende , als early, vroeg; earlier, vroeger; earliest, vroegste;