Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 gronden der
Het bijvoegelijk naamwoord verandert door de verbuiging of'
voor het enkel- of het meervoud niet, zoo als uit de bovenstaande
voorbeelden blijkt, en wordt gewoonlijk voor het zelfstandige
naamwoord geplaatst.
De bijvoegelijke naamwoorden hebben drie trappen van ver-
gelijking: the positive, den stellenden, the comparative, den
vergelijkenden, the su^jerlative, den over treffenden trap.
De positive, stellende trap, is het bijvoegelijk naamwoord of de
hoedanigheid zelve, zonder eenige vermeerdering of verminde-
ring, en kan alleen, of in vergelijking met iets anders, bij het
zelfstandig naamwoord gevoegd worden; als: The man is tall, de
man is groot; the man is as tall as his brother, de man is zoo
groot als zijn broeder; is the man as tall as his brother? is de man
zoo groot als zijn broeder? is the man not as tall as his brother?
is de man niet zoo groot als zijn broeder? the man isrnot so tall
as his brolher, de man is niet zoo groot als zijn broeder. In deze
voorbeelden staat het bijvoegelijk naamwoord tall in de positive.
Uit deze voorbeelden blijkt, dat het woordje zoo, even zoo,
door as vertaald wordt in alle bevestigende, vragende cn ont-
kennend vragende volzinnen, en door so meest altijd alleen in
volstrekt ontkennende volzinnen.
"Wordt de beteekenis van het bijvoegelijk naamwoord door het
bijwoord zeer nader bepaald, dan wordt dit woordje zeer,
voor een bijvoegelijk naamwoord staande, door verrj, en voor
een deelwoord staande, door much vertaald; als: Ue is very rich,
hij is zeer rijk; he is much esteemed, hij is zeer geacht.
41ste Oefening.
De moeder is zoo vriendelijk ' als de tante; maar zij is niet
zoo geleerd ^ als de dochter. Mijn vader is zoo geduldig als
mijn oom; maar hij heeft niet zoo veel ^ vrienden als mijn va-
der. Heeft zij niet zoo veel ^ geld ® als hare zuster? Hebt gij
even zoo veel ^ boeken als ik ? Ik zal niet zoo veel ^ fouten ^
maken 7 als gij. Gij zijt zeer trotsch en daarom'® wordt gij"
niet zeer geacht. Mijn hond is zoo schuwals de uwe'^. Is de
uwe zóo groot als de mijne i^? Is zijne zuster zoo goed als zijn