Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEKNOPTE
GESCHIEDENIS
VAN
]\EDERLA]\D
LEER- EN LEESBOEK
voor db
MIDDELBAEE EN LAGEEE SCHOLEN.
doob J. B. RIETSTAP.
Twee Stukjes.
VAN NEDERLANDS OÜDSTE GESCHIEDENIS TOT AAN DE AFSCHUDDING
VAN HET SPAANSCHE JüE.
Frijs 35 Cents,
II.
VAN DE REPUBLIEK OF HET GEHEENEBESX DER VEREENIGDE
NEDERLANDEN TOT OP DEN TEGENWOOBDIGEN TIJD.
Prijs 45 CenU.
te
Dit Leer- en Leesboek is, volgens den Schrijver, bestemd om tot overe
strekken van de allereerste en uit den aard der zaak zeer opj>ervlakkige leerboekjes
over de Greschiedenis des Vaderlands, tot de meer uitvoerige werken over dat
onderwerp. De zeden en gewoonten der oade tijden zijn er in geschetst, en bij het
vermelden van voormalige ambten, toestanden en gebruiken is de verklaring der
gebezigde benamingen gevoegd, opdat de leerling dadelijk de beteekenis van graaf,
mns^ ruwaard^ stadhoudery enz. enz. wete. Voorts is, bij het getrouw blijven aan
"liatoriscbe feiten, alles vermeden wat aan de eene of andere geloofsbelijdenis hin-
derlijk mogt kunnen zijn.
Be prijs van dit werk is opzettelijk zoo goedkoop gesteld^ om liet voor alle
inrigtingen van lager ondervnjs toegankelijk te maken.
Op verzoek van vele belangstellenden in het ouderwijs der Vader-
landsche Geschiedenis, ziet mede bij opgemelden Uitgever
het licht een
VRAAGBOEKJE,
TEN GEBRUIKE BIJ OPGENOEMD WERK.
Trijs 15 Cents,
Wanneer men in dit laatste boekje een blik gelieft te slaan, zal men dadelijk
kunnen oordeelen over de belangrijkheid van het werk, waarbij het als Vraagboekje
dienen moet.