Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsch e s pr aakkunst. 79
reeds bepaald is; als: He is the coiisin of lohom Ispoke, hij is de
neef van wien ik sprak; she is iny cousin, zij is mijne nicht.
Bij onbezielde voorwerpen, en ook wel bij levende wezens,
als het onverschillig is of het geslacht al of niet bepaald wordt,
kan men in den gewonen omgang het voornaamwoord it gebrui-
ken; als: The taUe is of good ivood; ivho has made it? De tafelis
van goed hout; wie heeft haar gemaakt ? The cal is malicious;
I always avoid it. De kat is boosaardig; ik vermijd haar altijd.
40ste Oefening.
Waar is uwe vriendin? Ik heb haar nog niet gezien ^ Zij
heeft zich altijd als mijne vijandin ^ gedragen Mijn neef zal
niet komen: hij is boos op ^ mij. Zijne nicht zal haren citer ^
aan zijne zuster brengen hij heeft het haar reeds bevolen
Mijne pupil ^ zal gelukkig ® zijn; zij heeft eenen zeer gediensti-
gen man. Welk eene schoone lamp^M Hebt gij haar daarnaast
gekocht dIq lessenaar jg te hoog ik kan er niet op schrij-
ven. De deur'^ is open^^; doe haar toe^'. Wiens'® boek is het?
Die spiegeU'' bevalt mij niet-"; ik wil hem laten veranderen 21.
Breng den stoel 22 naar 23 Jen stoelenmaker ; maar 25 ik moet
hem morgen terug hebben20. Ik wil den rok27 niet hebben; hij
is te naauw28.
1 not yet seen her. 2 always proved herself. 3 enemy. 4 angry with.
5 will carry. 6 guitar. 7 already ordered her to do so. 8 pupil. 9 happy.
10 very complaisant. 11 lamp. 12 bought____next door. 13 desk. 14 too
high. 15 door, 16 open. 17 shut. 18 whose. 19 looking-glass. 20 docs not
please me. 21 have____altered. 22 chair. 23 to. 24 chairmaker. 25 but.
26 have.. .. back to-morrow. 27 coat. 28 too tight.
OF ADJECTIVES. over de bijvoegelijke naamwoorden.
Een bijvoegelijk naamwoord is een woord, dat dient om de
hoedanigheid van een zelfstandig naamwoord uit te drukken; als:
■a good boy, een goede jongen; a good girl, een goed meisje; a
good daughter, eene goede dochter; good children, goede kinderen ;
of a good hoy, van eenen goeden jongen, enz.