Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCH E S PR AAKKUNST. 59
victor, overwinnaar. . victress, overwinuares.
viscount, burggraaf. viscountess, burggravin.
votari/, aanhanger, vereerder. votaress, aanhangster, vereerster.
38ste Oefening.
De abt was niet te vinden ^ en de abdis wat in flaauwte ge-
vallen De tooneelspelers en tooneelspeelsters ondersclieidden
zich De helpster werd door hare familie ^ verlaten Met
welke vreugde ' zag ik ® mijnen weldoener en mijne Aveldoen-
ster! Gij kunt® niet begrijpenwelk eene teedere'' troos-
teres zij voor mij was Do keurvorst en de keurvorstin vereer-
den den erfjrenaam van den doctor met ® een bezoek De
Heidenenhadden vele'® goden en godinnen. De gouvernante
van do jonge prinses was buitengemeen strengDe oude'® hel-
den en heldinnen vervekken bewonderingDe waardin was in
verwarring 20, Hij onderhield zich^i met eene beminnelijke 22 Jo-
din. Hadden wij ooit eene welsprekender-^ bemiddelaarster kun-
nen vinden23? De hertogin schijnt slechts-® eene middelmatige^^
dichteres te zijnes. De erflaatster had de verraderes onterfd
De mai'kies was gedwongen de leelijke^'' burggravin te trou-
1 to be found. 2 had fainted. 3 distinguished themselves. 4 abandoned.
5 family. 6 with. 7 pleasure. 8 did I see. 9 can. 10 conceive. U tender. 12
she was to me. 13 honoured. 14 visit. 15 heathen. 16 a great many. 17 ex-
tremely severe. 18 ancient. 19 excite admiration. 20*in a flutter. 21 conver-
sed. 22 amiable. 23 would we ever find. 24 more eloquent. 25 seems to
be. 26 but. 27 tolerable. 28 disinherited. 29 compelled to marry. 30 ugly.
Eindelijk kan men het geslacht der zelfstandige naamwoorden
onderscheiden
o\ DOOU BIJVOEGING VAN EEN ANDEll WOOllD; ALS!
man-servant, l , maidservant, 1
i knecht. .( meid.
servant'inan, ' servant-maid, 3
male-child, jongen. jemah'Child, meisje.
cousin, neef. female-cousin^ nicht.