Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
GliONDEN DEU
governory bestuurder, gouverneur.
harper, harpspeler.
heir, erfgenaam.
hermit f kluizenaar,
hero, held.
host, -waard.
hunter, jager.
infant, infant.
jewt jood.
inheritor, erfgenaam.
inventor, uitvinder.
legislator, wetgever.
lion, leeuw.
leopard, luipaard.
manager, bestuurder.
margrave, markgraaf.
marquis, markies.
mayor, burgemeester.
mediator, bemiddelaar.
monitor, raadgever.
negro, neger.
palsgrave, paltsgraaf.
panther, panter.
patron, beschermheei*.
/Jeer, pair.
poet, dichter.
preceptor, leermeester.
priest, priester.
prince, prins.
prior, kloostervoogd.
prophet, profeet.
proprietor, eigenaar.
protector, beschermer.
shepherd, herder.
seignior, heer.
solicitor, zaakwaarnemer.
songster, zanger.
sorcerer, toovenaar.
suitor, verzoeker.
sultan, sultan.
testator, erflater, testateur.
tiger, tijger.
traitor, verrader.
tutor, voogd.
tyrant, dwingeland.
governess, bestuurderes, gouvernante.
harpress, harpspeelster. j
heiress, erfgename.
hermitess, kluizenares.
heroine, heldin.
hostess, waardin.
huntress, jageres.
infanta, infante.
jewess, jodin.
inheritress, erfgename.
inventress, uitvindster.
legislatrix, wetgeefster.
lioness, leeuwin.
leopardess, wijfjes-luipaard.
7na7iageress, bestuurderes.
margravine , markgravin.
marchioness, markiezin.
mayoress, burgemeestersvrouw.
mediatrix, bemiddelaarster.
monitress, raadgeefster.
' negress, negerin.
palsgravine, paltsgravin.
pantheress, wijQes-panter.
patroness, beschermvrouw.
peeress, pairsvrouw.
poetess, dichteres.
preceptress, leermeesteres.
priestess, priesteres.
princess, princes,
prioress, kloostervoogdes.
prophetess, profetes.
proprietress, eigenares.
protectress, beschermster.
shepherdess, herderin.
seigniora, signora.
soUcitress, zaakwaarneemster.
songstress, zangeres.
sorceress, tooveres.
suitress, verzoekster.
sullaness, sultane.
testatrix, erflaatster, testatrice.
tigress, tijgerin.
traitress, verraderes,
tutoress, voogdes.
tgranness, dwingelandes.