Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAKKUNST.
57
ii

Men onderscheidt verder het geslacht der zelfstandige naam-
woorden :
DOOU VERSCHILLENDE vUITGANGEN.
<ihhoi, abt.
actor f tooneelspeler.
adminislrator, bestuurder.
■adjutor, helper.
ambassador, gezant.
arbiter, scheidsman.
archer, boogschutter.
auditor, toehoorder.
author, auteur (*).
avenger, wreeker.
baron, baron.
benefactor, weldoener,
canon, stiftsheer.
caterer, proviandmeester.
champion, kampvechter, held.
chanter, zanger.
co-heir, mede-erfgenaam.
■comforter, trooster (ook boufante).
commander, bevelhebber.
competitor, mededinger.
conductor, geleider.
count, graaf.
deacon, armverzorger,
detractor^ lasteraar.
director, bestuurder.
doctor, doctor.
don, heer.
duke, hertog.
elector^ keurvorst,
emperor, keizer.
executor, boedelredder.
enchanter, toovenaar.
fautor, begunstiger.
founder, stichter.
giant, reus.
(Jodf God.
abbess y abdis.
actress, tooneelspeelster.
administratix, bestuurderes.
adjuiriXy helpster.
ambassadress f gezantsvrouw.
arbitress, scheidsvrouw.
archeress, boogschulteres.
auditress, toehooi'deres.
authoress, auteur.
avengeress, wreekster.
baroness, barones.
benefactress, weldoenster.
canoness, stiftsvrouw.
cateressy proviandmeesteres.
championess, kampveehtster, heldin.
chantress, zangeres.
co'heiress, medo-erfgename.
comfortress, troosteres.
commandress, bevelhebster.
coynpetitress (trix), mededingster.
conductress, geleidster.
countess, gravin.
deaconess, deaness, armverzorgster,
detractress, lasteraarster.
directress, beetuurderes.
doctress, doctors vrouw.
donna, dame.
duchess, hertogin.
electress, keurvorstin.
empress, keizerin.
executrix, boedelredster.
enchantress, toovenares.
fautress, begunstigster.
Joundress, stichteres.
giantess, reuzin.
goddess, godin.
(*) Schrijver cn schrijfster (van boeken) hebben in het Engelsch
beide writer. Author is ons oorzaak, namelijk iemand, die eene zaak tot
stand brengt.