Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
54 GRONDEN DER
21 to ours. 22 he was with me. 23 till seven o' clock. 2-1 free. 25 superstition.
26 who can. 27 absolve. 28 guilt. 29 alight. 30 he was aroused. 31 lethargy.
32 he will deduct. 33 opinion. 34 deviate. 35 each other. 36 deposition. 37
witness. 38 differed. 39 I cannot distinguish. 40 elder. 41 younger. 42 di-
vorced. 43 Dane. 44 expelled. 45 lamp. 46 hangs down. 47 ceiling. 48 par-
son. 49 rescued. 50 lad. 51 being drowned. 52 accompanied. .53 animated.
54 hope. 55 encompased. 56 high wall. 57 she will never be favoured. 58
princess.
0F GENDER. over iiet geslacht.
De Engelsche taal heeft drie geslachten: the mascuUne, het
mannelijke, the feininine, het vrouwelijke, en the neuter, het on-
zijdige geslacht.
Wat de natuur als mannelijk onderscheidt, wordt het manne-
lijk geslacht genoemd; als: a man, een man; a hoy, een jon-
gen.
"VVat de natuur als vrouwelijk onderscheidt, wordt het vrou-
welijk geslacht genoemd; als: a woman, eene vrouw; a girl,
een meisje.
Wat noch mannelijk noch vrouwelijk, en dus alles wat leven-
loos is, wordt het onzijdige geslacht genoemd; als: atahle, eene
tafel; the milk, de melk.
In het Engelseh, even als in iedere andere taal, geven de
dichters en redenaars persoonlijke eigenschappen aan levenlooze
dingen, en stellen hen als bezielde wezens van het mannelijk
of vrouwelijk geslacht voor; zoo geven de Éngelschen het man-
nelijk geslacht aan die zelfstandige naamwoorden, die een ken-
teeken van adeldom, kracht of meerderheid hebben; die het ver-
mogen bezitten om eenige deugd, eenige eigenschap mede te
deelen, en die meer bedrijvend dan lijdend zijn Zij geven het
vrouwelijk geslacht aan zelfstandige naamwoorden, die een ken-
teeken van bevalligheid, zachtmoedigheid hebben, die de eigen-
schap bezitten van in zich te bevatten en voort te brengen, en
die meer lijdend dan bedrijvend zijn.
Volgens dezen grondregel is the sim, de zon, als levendma-
kend, licht mededeelend, mannelyk; en van haar sprekende,
zegt de Engelschman: he is setting, zij gaat onder. The moon, de
üffiüi