Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCH E S PR AAKKUNST. 53
to swj, zeggen, mag men to voor den derden naamval niet
weglaten.
Op bladz. 17 zagen wij, dat, als het voorzetsel van eene ver-
wijdering, een onderscheid of eene bevrijding te kennen geeft,
men het dan door from moet vertalen; wij voegen hier nu nog
bij, dat het zelfde van, na een lijdend werkwoord, door hy,
door, ,wordt vertaald; dus in zulke volzinnen, waar wij van
met door kunnen verwisselen; als: We ivere accompanied hy our
friends, wij werden van of door onze vrienden vergezeld. In
de meeste andere gevallen wordt van door of vertaald.
36stc Oefening,
AVijs ' hem de gom-elastiek Zij gaf mij deze fraaije teeke-
ning Ik verkocht ^ hem den ring Zij boden mij een geschenk '''
aan Hij zond hem de aardbeziën Hij geeft 9 hem geen
kruisbessen". Leen mij uwe koets. Zult gijhun'^ de zwa-
velstokken'^ brengen? Zeg het mij. Vraaghet uwen broeder.
Gij moethet hem vragen. Ik zal het uwen vader leenen. Zijne
vrouwkwam gisteren^® van Londen aan'^. Het is niet ver
van uw dorp2o naar het onzeHij was van zes tot zeven uur^^
bij mij-2. Zij is vrij van bijgeloof 25. Wie kan^e hem van deze
schuld^^ vrijspreken 27? Stijg van uw paard Hij werd uit
zijne slaapzucht3' getrokkenHij zal het van zijn loon aftrek-
ken ^^^ Onze meeningenwijken af^^ van elkander De uit-
spraken^''' der getuigen verschilden 3® van elkander. Ik kan den
ouderenbroeder niet van den jongeren^' onderscheidenHij
is van zijne vrouw gescheiden De Deenen^3 werden uit En-
geland verdreven**^. De lamp^^ hangt af"^® van don zolder^^ De
predikant^® reddert» den knaap®*^ van verdrinkenWij werden
van onze vrienden vergezeld Hij word door hoop^^ bezield
De tuin is door eenen hoogen muur s® omringd Zij zal nimmer
van de vorstinbegunstigd worden^'.
1 show. 2 india rubber. 3 drawing. 4 sold. 5 ring. 6 they offered. 7 pre-
sent. 8 straw-berry. 9 gives. 10 no. 11 goose-berry. 12 shall you. 13 them.
14 match. 15 ask. 16 must. 17 wife. 18 arrived. 19 yesterday. 20 village.