Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
52 gronden der
den bij zich, dan staat de derde naamval zonder to voor den
vierden naamval; als: He brought his brother the hook with the
green cover, hij bragt zijnen broeder het boek met den groenen
omslaof.
35ste Oefening.
Hij zond den brief aan zijne tante Zij gaf - het stuk brood
aan den armen ^ man. Wij leenen ^ mven broeder het geld ^ Ik
heb de zuster het geld aangeboden Betaal ^ het geld aan den
schrijnwerker®. Wilt gij den koopman ^^ den wisseP^ brengen
Zij zal den paraplui^^ aan hare zuster wedergeven»-''. Hij be-
loofde zijnen oudsten'"' zoon het horologie'®. Hij zond aan de
tante den brief, dien hij ontvangen hadZij gaf den armen
man het stuk brood, dat'® hare moeder haar gegeven had20,
Wij leenen uwen broeder het geld, dat wij bespaardhebben.
Ik heb 11 we zuster de som aangeboden, die^^ gij -ons gegeven--
hebt. Betaal den schrijnwerker het geld, dat hij verdiend heeft.
Wilt gij den koopman den wissel brengen, die hem toebehoort ^^P
Zij zal aan hare zuster den paraplui teruggeven ^^, dien zij zoo
lang gehoudenis heeft. Hij beloofde zijnen oudsten zoon het ho-
rologie, dat gebroken 26 was.
1 aunt. 2 ^avc. 3 poor. 4 lend. 5 money. 6 offered. 7 pay. 8 joiner. 9 bring.
10 bill of exchange. 11 merchant. 12 will. 13 return. 14 umbrella. 15 prom-
ised. 16 watch. 17 eldest. 18 which he had received. 19 which. 20 had
given her. 21 saved. 22 given us, 23 earned. 24 that belongs to him.
25 kept so long. 26 broken.
Als de derde naamval een persoonlijk voornaamwoord en de
vierde naamval een zelfstandig naamwoord is, dan staat de
derde, zonder to, voor den vierden naamval; als: Bring me the
Iceys, breng mij de sleutels.
Het voornaamwoord it, het, moet altijd, met of zonder to,
voor den derden naamval staan; als: give it his aunt, of give it
to his aunt, geef het aan zijne tantej doch bij het werkwoord