Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tweede, verbeterde en vermeerderde
Uitgave van de
(iRAHMATlSCII-PRACTISCHE LEEKWIJZE
der
ITALIAANSCHE TAAL,
ingerigt zoo voor zelfoefening
als ten qebruike op gymnasicn en
instituten.
DOOS
H. A. MANIÏIUS.
Voor Nederlanders bewerkt en vooraf-
gegaan van eene
Uitvoerige Uitspraakleer van
het Italiaansch.
Het Aanhangsel,
waarmede deze tweede uitgave inzon-
derheid vermeerderd ia, bevat:
1. Lij si van de beheer scliing der werk-
woorden in het Italiaansch.
2. Lijst van de beheersching der deel-
en hijwoorden.
3. Proeven van Italiaansehe
Poezij, ontleend aan Dante, Pe-
trarca, Tasso en Ariosto. Deze
Proeven worden voorafgegaaü door eenc
korte levensschets van elk dezer Puik-
dichters, terwijl het geheel, ten ge-
rijve van den aankomenden beoefenaar
(Ier Italiaansehe Poëzij, besloten woi'dt
met eene L^si van uitdrukkingen en
vrijheden, die hij Italiaansehe Dich-
ters voorkomen, met de vertolking
TIJDREKENKUNDIG
SCHOOLBOEK.
DOO B
H. ji^LVYTEBlS.
Practisehe Opgaven,
ingevolge de theorie van opgemeld Hand-
boek, die door den Auteur, om den weet-
lust der leerlingen op te wekken, aan
geschiedkundige feiten verhonden zijn.
Prijs ƒ —.30.
er van.
Prijs y 8,90.
UANUBOEK
der
TUDHEKEINKUiNbE
D 0 O B
SB, Slufßtet's,
Één Boekdeel compleet , f 1,80.
KLEINE
MYTHOLOGIE
der
Grieken en Honieinen.
DOOB
F. Nösselt,
in leven Hoogleeraar te Breslau,
naar het uoogduitsch ^
DOOB
G. H. NAGEL.
Tweede druk. In Post-8».
Prijs f -,9Ü.
E P I T O M E
ANTIOIITATIM ROMANARIM
kt
tiR4ËC4KlIll,
ex
E. F. Bojesenii, V. D.
de Antiquitatièus Libris»
SCRIPSIT
Dr. H. C. MICHAELIS.
Edilio altera.
Prijs j 1.25.