Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
50 gronden der
Het is een gezegde ^ van mijnen biechtvader Die ^ huizen van
den ijzerkooper ® zijn bouwvallig Geef mij die ® pen eens ® van
uwen vriend. Die fout'" van uwen broeder maakt" mij bekom-
merd '2. Berlijn i® ig de hoofdstad van het koningrijk Pruissen
De stad Hamburg ligt aan's de Elbe. Zijt gij dooris de straat
van Gibraltar gekomen'^P Het keizerrijk Rusland i® is het groot-
ste 2» land van Europa^i. Ik heb drie jaren lang^s in ]iet groot-
hertogdomïoskane23 gewoond Het eiland St. Thomas is eene
Deensche^s bezitting 27.
1 coachman. 2 has caught wind. 3 saying. 4 confessor. 5 those. 6 iron-
monger. 7 decaying. Sjusthandme. 9 that. 10 fault. 11 makes. 12 toughtfal.
13 Berlin. 14 capital. 15 Prussia. 16 is situated on. 17 have you passed.
18 trough. 19 Eussia. 20 largest. 21 Europe. 22 resided. 23 for three years.
24 grand dukedom. 25 Tuscany. 26 Danish. 27 possession.
Na gewigt, maat, verzamelende zelfstandige naamwoorden,
en dergelijken, plaatst men ook of, als na pound, pond; ounce,
once; glass, glas; dozen, dozijn; a pound of raisins, een pond
rozijnen; a quire of paper, een boek papier.
In plaats van den tweeden, wordt somtijds in het Engelsch
de derde naamval gebezigd, als namelijk het zelfstandige naam-
woord genegenheid, afkeer, verwantschap, vriendschap of vijand-
schap in eene eenzijdige betrekking, en dikwijlsin eene oneigen-
lijke beteekenis, uitdrukt; als: he is a friend to the unfortunate,
hij is een vriend der ongelukkigen; dat wil zeggen: hij handelt
als een vriend jegens hen, zonder dat daaruit volgt, dat zij hem
als vriend beschouwen. He is a father to the orphans, hij is een
vader der weezen, zonder dus hun natuurlijke vader te zijn.
Men ziet hieruit, dat of beide deelen als verbonden, to echter
alleen de eenzijdige geneigdheid van het eene tot het andere deel
aantoont. Dit gebruik van den derden, in plaats van den twee-
den naamval, kan slechts met het onbepalende lidwoord voor
het onderwerp, of zonder lidwoord, plaats hebben.