Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
p:ngelsciip: spraakkunst. 49
32stc Oefening.
Dc halsband ' van den hond mijns meesters De kinderen van
den knecht ^ mijns broeders. De vingerhoed ^ van de dochter
mijns ooms Het portret 6 van den onderwijzer ' mijner kinderen.
De schilderijen ® van den kantoorbediende o des koopraans. Waar'®
hebt gij het'^ gekocht"? Bijden papierverkooperZijt gij
reeds bij den hoedenmaker'® geweest? Wij lazen'® het in'^Lloyds
(koffijhuis). Wij zullen" bij mijne tantebijeenkomenHij
predikte-® verleden2' zondagin'- de Pieters-' (kerk). Laat-^
liet bij den chirurgijn 25.
I collar. 2 master. 3 servant. 4 thimble. 5 uncle. 6 portrait. 7 teacher.
8 picture. 9 clerk. 10 where. 11 bought. 12 it. 13 at. 14 stationer. 15 hatter.
16 read. 17 shall. 18 meet. 19 aunt. 20 preached. 21 last. 22 Sunday. 23 St.
I'eter. 24 leave. 2.5 surgeon.
Het komt dikwijls voor, dat beide teekons van den tweeden
naamval te gelijk gebruikt worden. Dit heeft echter alleen plaat,s-
na de woorden a, an, this, that, these, those; als: this friend of
my father's, deze vriend van mijnen vader. In zulke zegswijzen
onderstelt men, dat van vele voorwerpen van do zelfde soort,
die iemand bezit, er voornamelijk een of eenige bedoeld worden.
Zoo beteekent a picture of my friend hot portret van mijnen
vriend; maar a picture of my friend's beteekent het portret van
een ander, en dat het mijnen vriend toebehoort.
Na de meeste aardrijkskundige benamingen (echter niet na river,
rivier), als kingdom, koningrijk, dukedom, hertogdom,
county, graafschap, empire, keizerrijk, province, provin-
cie, republic, gemeenebest, city, town, stad, village, dorp,
island, eiland, peninsula, schiereiland, straits, straat,
zeeëngto, en dergelijken, staat of voor het volgende eigen-
naamwoord.
33ste Oefening.
Een paard van don koetsier ' is bevangen 2 (heeft wind gevat).
4