Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
48 gronden der
Oefening.
De tuin van Louisa ' en Hendrik - is goed onderbonden Het
paard van Pieter en Karei ® is gestolen o. De studeerkamer '
van den vader en den zoon zal geverwd worden ® De vermogende
voorspraak" van den koning en de koningin. De dapperheid"
van den generaal en den kolonel'" is den keizer bekend'2. De
tuinen van Louisa en Hendrik zijn goed onderhouden. De reis
van den hertog van Cambridge naar Lubeck i®. Het tweede "
huwelijk'8 van den keizer van Oostenrijk"". Do volksgezind-
heid '9 van den koning van Holland. De jonge dochter van mijnen
vriend Cuthbert schrijft reeds zeer goed 2». De Elngelsche ver-
taling van uwen lieven 22 broeder George is vol fouten 24.
1 Louisa. 2 Henry. 3 well cultivated. 4 Peter. 5 Charles. 6 stolen. 7 stu-
dy. 8 shall be painted. 9 powerful intercession. 10 colonel. 11 valour. 12
known to the. 13 duke. 14 journey. 15 to Lubeck. 16 Austria. 17 second.
18 marriage. 19 popularity. 20 writes already very well. 22 dear. 23 trans-
lation. 24 full of faults.
Wanneer in eenen volzin verscheidene tweede naamvallen op
elkander volgen, kan men hen alle door 's of door of vertalen;
het beste echter is, als men beide met elkander laat verwisse-
len. Moet men b. v. vertalen: het vermogen van de vrouw mijns
broeders, dan kan dit geschieden door the fortnne of the tcife
of my brother, of my brother's tcift's fortune; maar het beste is:
the fortune of my brother's loife. Kortheid en welluidendheid moe-
ten beslissen, of de tweede naamval met of of met 's gemaakt
moet worden.
Dikwijls staat in het Engelseh een zelfstandig naamwoord in
den tweeden naamval, zonder dat een ander zelfstandig naam-
woord volgt; als: go to the bookseller's, ga naar den boekver-
kooper. Hier wordt altijd een weggelaten zelfstandig naamwoord
ondersteld, als: huis, kerk, winkel, woning, koffijhuis, cnz.