Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelschp: spraakkunst.- 47
Wanneer levenlooze voorwerpen niet als personen voorkomen,
en bijvoegelijke naamwoorden als zelfstandige gebezigd worden ,
moet men liet voorzetsel of en niet het weglatingsteeken met
de s gebruiken; als: The consequences of virtue, de gevolgen der
deugd; Ihe advise of the prudent, de raad der voorzigtigen.
30ste Oefening.
De deur ' van het huis \ De boomen ® van den tuin De
pannen ^ van het dak Het glas ^ van het venster 8. De wie-
len 9 der koets'". De bladeren der struiken". De straf^^
van de ondeugdDe voorschriftender rede'®. De verwijtin-
gen'® van het geweten". De omslag'® van het boek. De onder-
steuning'® der armen 20. De raad der voorzigtigen. De onder-
drukking der rijken De gevangenschap ^^ der misdadigers
Het loon 25 der deugdzamen26. De geneesheer der ziekende. De
tevredenheidder gezonden^». De toestand®' der zaligenj)g
zegepraal 33 der gelukkigen 34.
1 Door. 2 house. 3 tree. 4 garden. 5 tile. 6 roof. 7 glass. 8 window.
9 wheel. 10 coach. 11 shrub. 12 punishment. 13 vice. 14 dictate. 15 reason.
16 reproach. 17 conscience. 18 cover. 19 support. 20 poor. 21 oppression.
22 rich. 23 imprisonment. 24 criminal. 25 reward. 26 virtuous. 27 physician.
23 sick. 29 contentment. 30 healthy. 31 condition. 32 blessed. 33 triumph.
34 happy.
Als een voorwerp het gemeenschappelijk eigendom van meer
dan e'én persoon is, dan wordt het weglatingsteeken en de s
achter den laatsten gezet; als: The mother and sister's repository
of books, de boekenkast van de moeder en de zuster. The mother^s
and sister's repositories of books zou aangeduid hebben, dat ieder
eene boekenkast had.
Bestaat de possessive, tweede naamval, uit verscheidene woor-
den, zoo als in: de dochter van wijlen den koning van Spanje,
waarin de woorden: van wijlen den koning van Spanje, tot den
tweeden naamval behooren, dan krijgt het laatste, Spanje, de
s, dus: the late king of Spain's daughter.