Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
46 GRONDEN DER
1 subject. 2 parent. 3 tenderness. 4 boot. 5 lawyer. 6 writing. 7 teacher.
8 patience. 9 scholar. 10 diligence. 11 count. 12 castle. 13 minister. 14 sun.
15 ray. 16 moon. 17 horn. 18 complaint. 19 dog. 20 barking. 21 cat. 22 mew-
ing. 23 merchant. 24 sailor. 25 cheerfulness. 26 bird. 27 singing. 28 af-
fection. 29 lion. 30 fierceness. 31 bookseller. 32 profit.
In de opgegevene voorbeelden van verbuiging vindt men in
de possessive enkelvoud, ass'^s, Jameses. Yelen laten bier de s
■\veg, en scbxijven: James'' hoolc, bet boek van Jacobus; miss^
shoes, de schoenen der juffer, in plaats van Jameses booh, misses
shoes. De weglating der s is echter zeer onjuist, en wordt
zelfs belagchelijk, als men vragenderwijze zegt: Is this book Ja-
raes^ ? are these shoes miss"*? Ten hoogste duldt men haar, ter
vermijding van eenen al te sissenden klank in woorden , wier
twee laatste lettergrepen eene s hebben, en het daarop volgende
woord ook met eene s begint; als in: righteousness'' sake, regt-
vaardigheidshalve: for conscience^ sake, gewetenshalve.
29=te Oefening.
De uitspraak der scholieren i. Het vechten ^ der mannen en de
vrees ^ der vrouwen. Het geschreeuw ^ uwer kinderen. De vede-
ren ^ der ganzen. De tanden der muizen. De horens der ossen.
De moeder van Achilles. De leerwijze ^ van Socrates wordt dik-
wijls nagevolgd De trotschheid « van Alcibiades. De broeder
van Romulus. De gestrengheid ^ van Erutus tegen zijne zonen.
Het gedrag van Thomas bevalt mij niet^'^. De traagheid ^^ van
den ezel is tot een spreekwoord geworden AVij spreken niet
van de dolheidvan den os. De zamensprakeni^ van den Heer"
AYilliam zijn voortreffelijki®. De kinderliefde-^ van den Heer
Bayles. Walker's Woordenboek voor de uitspraak^». De sporen
van Jacobus.
1 Pronunciation. 2 fighting, 3 terror. 4 cries. 5 feather. 6 mode of instruc-
tion. 7 is frequently imitated. 8 pride. 9 severity. 10 against. 11 behaviour.
12 does not please me. 13 laziness. 14 has become a proverb. 15 do not
speak. 16 madness. 17 Mr. 18 dialogue. 19 excellent, 20 fondness of chil-
dren. 21 Pronouncing-dictionary. 22 spur.