Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsche spraakkunst. 3;3
ENKELVOUD. MEERVOUD.
N. his ass, zijn ezel. his asses, zijne ezels.
P. his ass's, zijns ezels. his asses', zijner ezels.
O. his ass, zijnen ezel. his asses, zijnen ezels.
N. John, Jan; James, Jacobus.
P. John's, van Jan; James's, van Jacobus.
O. John, Jan; James, Jacobus.
In deze voorbeelden ziet men, dat de nominative en objective
gelijk zijn; dat de jiossessré« gemaakt wordt, door een weglatings-
teeken en s bij de nominative te voegen, en dat, als het meer-
voud op s eindigt, de possessive gemaakt wordt door enkele bij-
voeging van een weglatingsteeken.
In plaats van het weglatingsteeken en de s, bezigt men som-
tijds het voorzetsel of; zoo zegt men liever: the wisdom of So-
crates, dan Socrates^s wisdom. Hoewel niet zonder uitzondering,
die meestal, even als het bovenstaande voorbeeld, welluidend-
heidshalve ontstaat, kan men als regel aannemen, dat, als de
bezitter een bezield wezen of eene persoonlijk voorgestelde zaak
is, of ook wel bij een tijdsverloop, men liefst het weglatings-
teeken met de s bezigt; als: The prince's palace, het paleis van
den vorst; my mothers children, de kinderen mijner moeder; the
fathers' sons, de zonen der vaders; a iveek's wages, het loon eener
week; virtue's reward, de belooning der deugd.
Oefening.
Het boek van het kind. De pen van den broeder. De onder-
danen ' des konings. De teederlieid ^ der onderdanen -. De laar-
zen ^ van mijnon broeder. Het schrift ® van den advokaat De
zonen van den taalmeester Het geduld ® der moeder. De vlijt'o
van den scholier Het kasteelvan den graaf". Het loon van
eene week. De ministersvan Engeland. De stralen's der zon
De hoornen" van de maan 's. De klagtender broeders. Het
blaffen der honden 9'. Het maauwen^s der katten De rijk-
dommen der kooplieden23. De vrolijkheides doj. matrozen-^. Het
gezangder vogelende. De genegenheidzijner broeders. De
grimmigheid 30 der leeuwen 29. De winst 32 der boekhandelaren 3'.