Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsche spraakkunst. 3;3
zijn eon oorlogzuchtig volk; there were a great many Frenchmen in
JIamhnrgh, er waren vele Eranschen in Hamburg.
Oefening.
De Engelschen hebben eenen uitgebreiden ^ handel De Eran-
schen overtreflFen ^ alle andere volken in de zijdemanufactuur
De Schotten ^ zijn beroemd om hunne snuif 9. De Hollanders
zijn bedaard ' en de Ieren ® oploopend Ik ben met zeer vele
achtenswaardige Hollanders bekend^®. De Engelschen te Ham-
burg zijn voornamelijk^^ kooplieden
1 extensive. 2 trade. 3 excel. 4 silk-manufactory. 5 Scotch. 6 famous for
their snuff. 7 quiet, 8 Irish. 9 choleric. 10 acquainted, 11 with a many re-
spectable. 12 principally. 13 merchant.
Sommige zelfstandige naamwoorden hebben in het enkel- en
meervoud niet de zelfde beteekenis. Hiertoe behooren onder
anderen:
arm, arm. arms, armen, wapenen, geweer.
ash, esschenboom. ashes, esschenbooroen, asch.
breech, staartschroef. breeches, staartschroeven, korte broek.
cloth , laken. clothes, kleederen.
colour, kleur. colours, kleuren, vlag, vaandel.
compass, omvang. compasses, passer.
drawer, lade. drawers, laden, onderbroek.
head, hoofd, verstand. leads, alleen hoofden en hoofd-afdee-
heart, hart, moed. hearts, alleen harten. (lingen.
light, licht. lights, lichten, long der dieren.
pain, straf, pijn. pains, straffen, moeite.
quarter, vierdepart. quarters, vierdeparten, kwartieren.
tong, tong eener gesp. iongs, tongen van gespen, tang.
Als men voor personen van den zelfden naam de woorden Mr.
(spreek uit mister), heer; Miss, juffer, enz., plaatst, dan krij-
gen deze woorden het teeken van het meervoud niet, maar wel
de eigennamen; als: the three Mr. Browns, de drie beeren Brown;
the four Miss Brandts, de vier juffers Brandt. Op de adres-
sen van brieven krijgt echter de titel het meervoud: Messrs