Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
42 GRONDEN DER
gulden li kostgeld 's weeks Hebt gij de Egyptische ^^ onder-
aardsche begraafplaatsen bezocht Zij vielen ons met schiet-
geweren aan'®. De minister ^^ gaf-^ hem zijne geloofsbrieven.
De hertog-- van Wellington had^^ zijn hoofdkwartier te Brussel
I offered me, 2 blacksmith. 3 showed me. 4 tailor. 5 brought him. 6 hand
me____if you please. 7 torn. 8 exploit. 9 will be found. 10 empire. 11 who
may be. 12 let us play at. 13 gave. 14 guilder. 15 a week. 16 visited. 17
Egyptian. 18 thy assailed us with. 19 minister. 20 gave. 21 his. 22 duke. 23
had. 24 at Brussels.
25ste Oefening.
De pauselijke ^ landmagt is niet zeer belangrijk Numa dacht
de schim van Tacitus te zien Hij beoefende ^ de zedeleer, door
de daden ^ van Tullus te beschouwen Dat is van goede stof
gemaakt Hij beoefent ® de werktuigkunde. Hij heeft de ma-
zelen gekregen 9. De haver is heel duur'®. Het kegelspel is ver-
makelijk Er was geen'^ asch. Haar keurslijf is te Parijs ge-
maakt Zijn loon wordt niet geregeld betaald'^. De notenkra-
ker is verloren'^. Ik verkocht^® mijne uniform. Is deze trap
gebroken i'? De meetkunde is moeijelijkDe natuurkunde is
aangenaam en nuttigt®. De staatkunde is bedriegelijk^'.
I papal. 2 of very great importance. 3 believed to see. 4 studied. 5 by
observing. 6 action. 7 that is made of. 8 studies. 9 caught. 10 very dear.
11 diverting. 12 no. 13 made in Paris. 14 are not regularly paid. 15 lost.
16 sold. 17 broken. 18 difficult. 19 agreeable. 20 useful. 21 deceitful.
De namen van volken, die, na weglating van den uitgang
op ch of sh eindigen, kunnen, door the er voor te zetten, gelijk
alle van bijvoegelijke naamwoorden gevormde zelfstandige naam-
woorden, onveranderd in het meervoud gebezigd worden; als:
the Dutch, de Hollanders; the French, de Fransche n. Dit
meervoud bevat de geheele natie in zich. Daarentegen geeft het
met man gevormde meervoud slechts enkele personen er van
te kennen; als: iJie French are a ivarlike nation, de Franschen