Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
WOORDENBOEK
voor de
SPELLING EN UITSPEAAK
van
VREOIDE EIGENNAMEN.
GESCHIEDENIS
deb
a. uüllsbs allcsmeinbs wöetebbuch
voor het Nederlandsch publiek bewerkt
door
H. FRIJIilMH.
voorafgegaan van eene
Uitspraakleer der voornaam-
ste Europesche talen.
als
N ieuw-Grieksch, Italiaansch,
Spaansch, Portugeesch, Fransch,
lioogduitsch, üeenschjZweedscli,
Engelsch, Russisch, Illyrico-
Serbisch (in vijf dialecten), Poolsch,
Boheerasch en Hongaarsch.
Ttoeede, goedkoope Uitgave,
Prijs ƒ 2,50.
(De prijs van den eersten druk was ƒ 4,90.)
Dit werk mag, onder anderen, als een
onmisbaar Handboek worden beschouwd
voor Onderwijzers, die hunnen leerlin-
gen met vrucht de Aardrijkskunde willen
leeren.
OVER DE
irVTERPUIXCTÏE.
door
H. FRIJLINK,
Prijs 90 Cevts.
Schoolboek
voor db
INTERPUNCTIE.
Prijs 80 Cents.
NEDEELANDEN,
VAN DEN VEOEGSTEN TOT OP
DEN TEGENWOORDIGEN TUD.
doos
E. VAN DER MAATEN.
I Met Kaarten,
I Compleet in twee zware, compres ge-
I drukte Boekdeelen.
Prijs f 10,80.
BEKNOPTE /
GrEH CMMMEIMEÜtlMI^
der
IXEDERLANDEN,
van den vroegsten tot op den tegen'
woordigen tijd, ten dienste vun
Gymnasiën en Instituten,
doob
K rtiH der naaten.
Één deel compleet. Met kaarten.
Pn}> ƒ 2,50.
CHKOKOLOGISCH OVERZIGT
van de
GESCHIEDENIS
DER
NEDERLANDEIV,
van den vroegsten tot op den tegcuwoor
digen tijd.
doob
E. van der Maaten.
Prijs 50 Cenls.