Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
engelsche spraakkunst. 3;3
1 bankrupts. 2 will. 3 have. 4 found, 5 many. 6 made. 7 artfully. 8 do not
forebode much good. 9 came. 16 to see. H Jew. 12 angel. 13 line. 14 drawn.
15 from. 16 centre. 17 to. 18 circumference. 19 circle. 20 are called.
Eenige zelfstandige, naamwoorden worden in het meervoud
even als in het enkelvoud gebruikt; als:
alms, almoes. progress, vordering.
deer, roodwild. salmon, zalm.
business, zaken, bezigheid. knowledge, kunde.
people, volk, Ueden. pair, paar.
swine, zwijn. Japanese, Japanees.
sheep, schaap. Portuguese, Portugees.
ne^vs, nieuws. Chinese, Chinees.
means, middel. Swiss, Zwitser.
pains, moeite. Tiooh.Maltese, Malteser, heeft Malteses.
De woorden dozen, dozijn, score, twintig, hrace, couple,
pair, koppel, paar, en andere, nemen het teeken van het
meervoud niet aan, als zij door een telwoord voorafgegaan wor-
den; als: Ten dozen eggs^ tien dozijn eijeren; two brace of oxen,
twee koppel ossen. Maar worden die woorden als zelfstandig
gebezigd, dan nemen zij het teeken van het meervoud aan; als:
He bought partridges in braces, hij kocht patrijzen bij paren;
hooks in dozens, boeken bij dozijnen; hundreds of men, honder-
den van menschen.
"Wanneer horse en jool ruiterij en voetvolk beteekenen,
behouden deze woorden den enkelvoudigen vorm , met een werk-
woord in het meervoud; als: A thousand horse were ready, dui-
zend man ruiterij was gereed; ten thousand foot were there, er
was tienduizend man voetvolk. In het Engelsch wordt het woord
men er onder verstaan.
23^te Oefening.
IMijne zakèn veroorloven mij niet ^ u te vergezellen 2. De lie-
den waren alle bezig Hij maakt thans ^ verwonderlijke ^ vor-
deringen. Zijne moeite is vergeefs De Japanezen en Chinezen
zijn zelden ^ schoon. De Zwitsers zijn eene dappere ® natie Ik
heb hem U eene aalmoes gegeven^®' Er was meer dan duizend