Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 GRONDEN DER
axis, as of spil; meervoud, axes,
basis, grondslag; meervoud, bases,
crisis, beslissingspunt; meervoud, crises.
Die, welke in het enkelvoud op on of um eindigen, verande-
ren in het meervoud dezen uitgang in a; als:
phenomenon, luchtverschijnsel; meerv., phenomena,
auiomatum, automaat; meerv., automata,
erratum, drukfout; meerv., errata.
Verder behooren onder de vreemde woorden, die het meer-
voud der taal, waaruit zij ontleend zijn, behouden:
monsieur, mijnheer; meervoud, messieurs, gewoonlijk bij ver-
korting messrs geschreven.
magus, wijze (uit het Oosten); meervoud, magi.
radius, straal; meervoud, radii.
Hoewel het meervoud der woorden op o, van het Italiaansch
ontleend, op i uitgaat; als: Ridotto, danspartij, ridotti; vir-
tuoso, eerste kunstenaar, virtuosi, enz., zegt men echter
zoowel pistachios als pistachi, pimpernoten; violoncelloes als
Violoncelli, enz.
Genius, beschermgeest, heeft genii, doah. genius, y er rxuit,
geniuses in het mëervoud. Men vermijde, in navolging van an-
deren , de op eene enkele s eindigende woorden, in het meervoud
met bijvoeging van ses, als geniusses, rebusses, enz. te schrijven;
omdat woorden, op eene enkele s eindigende, nooit den toon-
klank op de laatste lettergreep hebben. Eenlettergrepige woor-
den , op eene enkele s eindigende, zijn hiervan uitgezonderd;
als: gas, gas; gasses, gassoorten.
22ste Oefening.
De Heeren B. en Comp. zijn bankroet Gij zult 2 niet veel ®
drukfouten gevonden ^ hebben 3. De automaten waren zeer kun-
stig ' gemaakt Deze luchtverschijnselen voorspellen niet veel
goeds De Oostersche wijzen kwamen 9 om den koning der Jo-
den" te zien'». De cherubijnen en serafijnen zijn engelen'2, De
lijnen 13, uit'^ het middelpunt'® tot aan" den omtrek'® van een
cirkelgetrokkenworden stralen genoemd-".