Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 GRONDEN DER
Uitzondering 1 hierop. De zelfstandige naamwoorden, die op
ch (als h uitgesproken) eindigen, volgen den algemeenen regel,
en nemen dus slechts eene s voor het meervoud aan; deze
zijn: heresiarch, aartsketter; monarch, a 11 eenheerscher;
■patriarch, aartsvader; toparch, ambachtsheer; hiërarch,
opperkerkvoogd; anarc/i, rustverstoorder; tetrarch, vier-
vorst; stomach, maag; monostich, eenregelig vers;ewnMcA,
gesnedene; conch, groote zeeschelp; lilach, seringe-
boom; distich, tweeregelig vers; epoch, tijdstip, enz.
Uitzondering 2. De zelfstandige naamwoorden, die op io en
00 uitgaan, alsmede canto, hel den dicht, yunfo, raadsver-
gadering, octavo, octaaf, portico, overdekte galerij,
quarto, kwarto, solo, solo, tijro, nieuweling, grot,
volgen mede den algemeenen regel.
18de Oefening.
In Azië 1 leven de meeste vrouwen in serails De Paus ^
heeft gezanten 5 aan vele hoven ^ van Europa Kent gij ® vele
alleenheerschers ? Ik ken ^ de aartsvaders. Aan deze zijde
Jej.10 grotten nestelen ^^ koekoeken Ik heb vier^''' seringeboo-
men in mijnen tuin Hebt gij die overdekte galerijen ge-
zien i^? Ik heb twaalfï^ boeken gekocht^S: vier folianten, vier
quarto 's en vier octavo' s. Wat onderscheid is er tusschen
eenregelige en tweeregelige verzen? IVIijn broeder heeft-twin-
tig groote zeeschelpen.
1 Asia. 2 most women live. 3 seragUo. 4 pope. 5 nuncio. 6 court. 7 Eu-
rope. 8 do you know. 9 I know. 10 on tliis side the. 11 nestle. 12 cuckoo.
13 four. 14 garden. 15 seen, 16 bought. 17 twelve. 11 what difference is
there between. 19 twenty.
AUeen de volgende veertien woorden veranderen de f of fe
voor het meervoud in ves: heef, rund; heeves, runderen; calj\
kalf; elj, spook; half.knife, mes'; leaf, blad; life,
leven; loaf, brood; shelf^ plank; staff, staf; thief, dief;
wife, vrouw; icolf, wolf; self, zelf, in I myself, ik zelf;