Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ill
«É.
t
32 gronden der
Proper nouns, eigen zelfstandige naamwoorden, zijn de na-
men van personen, plaatsen, zeeën, rivieren, enz.; als: Thomas;
Tliomas; Scotland, Schotland, Zuidzee; Mê ü/ime,
de Rijn, enz.
Common nouns, gemeene zelfstandige naamwoorden, zijn de na-
men van dingen in het algemeen; als: chair, stoel; table, tafel.
Collective nouns, verzamelende zelfstandige naamwoorden, zijn
die, welke in het enkelvoudig getal eene menigte aanduiden;
als: multitude, menigte; crowd, gedrang; people, volk, enz.
Ahstrnct noitns, denkbeeldige zelfstandige naamwoorden, zijn
die, welke slechts in ons denkbeeld bestaan, alss wisdom, wijs-
heid; wickedness, ondeugd.
Verbal oi participial nouns zijn zelfstandige naamwoorden, die
van werkwoorden afgeleid worden; als: reading, het lezen;
walking, het wandelen.
Bij de zelfstandige naamwoorden moet men letten op hun
number, getal, case, naamval, en gender, geslacht.
OF NUMBER. over het getal.
Number, getal, is het onderscheid tusschen een of meer.
De zelfstandige naamwoorden hebben twee getallen, het sin-
gular, enkelvoud, en het plural, meervoud. Het enkelvoud
duidt een, het meervoud meer dan een aan.
liet meervoud der zelfstandige naamwoorden wordt gemeen-
lijk gevormd, door eene s bij het enkelvoud te voegen; als head,
hoofd; heads, hoofden; ^toc«, plaats; places, plaatsen.
IGiJe Oefe ning.
De poorten i der stad - zijn open De steden worden bele-
gerd 4. Wat glinsteren <" de sterren ^ i Mijn broeder houdt veel
van ' lammeren s. Die vogels ® hebben mooije halzen i®. Kent gij "
de verscheidene ^^ deelen van het oog ? Hij heeft drie i® paar-
den gekochtes De legerhoofdenis werden gedoodi^. De bewij-
zen-® overtuigen mij niet-'. Het kwam tot-^ vuistslagen-s. Deze
daken-'' zijn met pannen-6 bedekt25. De vaders droegen-'' lub-