Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 gronden der
make. 22 long ruler. 23 accident. 24 has he met with. 25 sum. 26 do you
require. 27 waitscoat. 28 do you put on. 29 question. 30 has he put to you.
31 that. 32 with. 33 vessel. 34 send it off.
Als liet bepalende lidwoord de, het, zooveel beteekent als
ieder, dan zet men in het Engelsch het onbepalende lidwoord
a of an; als: Acht mark de el, eight marks an ell; drie schil-
lingen daags, three shillings a da//.
Als na het woord geen, no, een vergelijkende trap volgt,
dan wordt na deze het onbepalende lidwoord a ot an geplaatst;
als: Geen sterker man dan uw broeder, no stronger a man than
your brother.
Het onbepalende lidwoord a of an wordt voor naamwoorden
geplaatst, die eenen titel,« eene waardigheid of een beroep van
iemand beteekenen; als: Ik heb hem als luitenant gekend, I
have known him as a lieutenant.
14de Oefening.
Dit papier kost zes gulden ' het riem Ik heb pruimen ^ voor
vijf stuivers ^ het pond ® gekocht Hij geeft ' zijnen kok » een
pond® 'smaands^i^. Hij verdient tachtig" gulden 's jaars. Ik
wil niet meer dan tien^^ stuivers voor het dozijn^^ geven i"-".
Vier 'O gulden 's maands is weinig i''. Geen geringer man dan
Brutus. Geene kuischervrouw dan Lucretia^o, Geene geluk-
kiger-' omstandigheid had kunnen plaats hebben Er is geen
beter zanger 25 te vinden 26. Geene grootere 27 belooning 2» zal hem
aangeboden worden 29. Mijn broeder heeft geen grooter verdriet®',
dan als hij eene ledige beurs heeft Ik zal nooit keizer
worden 3^. Als koning werd hij bemind 36 en geacht Ik hoop
hem nog als kapiteinin de zeedienst^® te zien38. Als overste^'
vond ik ■'2 hem zeer-beminnelijk
1 Costs six guilders. 2 ream. 3 bought. 4 plums. 5 at five pence. 6 pound.
7 gives. 8 his cook. 9 a pound. 10 month. 11 earns eighty. .12 I will
give no more. 13 than. 14 ten. 15 dozen. 16 four. 17 little. 18 less. 19 more
prudent. 20 Lucretia. 21 happier. 22 circumstance. 23 could have happened.