Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsche spraakkunst. 3;3
9 melancholy. 10 thpugt. 11 never saw. 12 merry. 13 scene. 14 hero as,
15 did not expect. 16 impolite. 17 answer. 18 cannot be silent at. 19 severe.
20 reproach. 21 unpardonable. 22 fault. 23 given. 24 difficult. 25 lesson,
26 as. 27 as he may be. 28 he may fail at last.
De woorden such, zulk, zoo, half, de helft, half, al of
niet door een bijvoegelijk naamwoord gevolgd, nemen dadelijk
het lidwoord na zich; als: Zulk eenen zoon, such a son; een
zoo teedere zoon, such a tender son; de halve wereld, half the
ivorhL
Als het Engelsche xvhat^ welk, wat, op eene uitroepende of
verwonderende wijze gebezigd wordt, moet het dadelijk door a
of an gevolgd worden, als: Welk een schoono morgen! ichat a
fine morning! ^
Wordt het bovenstaande %vhat op eene vragende wijze gebe-
zigd, dan blijft het lidwoord weg: als: AVelken vogel hebt gij
gevangen ? ivhat bird have you caught ?
Oefening.
Zulk een gedrag ï zou haar smarten Eene zoo beuzelachtige
daad ^ kan hem slechts schaden Een zoo levendig ^ meisje
moet ® haar behagen De helft der krijgslieden ® werd ver-
slagen De helft der Fransche vlugtelingenwerd gevoed
Ik heb nooit zoo iets^^ gezien Hij woonteene halve mijP®
van Londen Welk bekoorlijk uitzigf'! Welk eene edele be-
handeling i^T Welk eene nuttige oefening ^^ ! Welk eene vervelende
geschiedenisWat maakt gij een geraas! Wat hebt gij een
lang liniaal22ï Welk een antAvoord zult gij hem geven? Welk
toeval^ is hem overkomenWelke som2ö eischt gij^^? Welk
vest trekt gij aan 28? AVelke vraag heeft hij u gedaan 3o?
Wat geraas is dat^i ? Met^^ -welk schip ^^^ zult gij het verzenden
1 behaviour. 2 grieve her. 3 frivolous action. 4 cannot but hurt him.
5 lively. 6 must. 7 please. 8 warriors. 9 were slain. 10 french fugitives.
11 fed. 12 I never saw. 13 a thing. 14 lives. 15 mile. 16 London. 17 char-
ming view. 18 noble treatment. 19 useful practise. 20 tedious story. 21 you