Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
28 GRONDEN DER
voldoende zijn^G. Mijn geheel vertrouwen-' is verloren28. Kent
gij 29 mijne beide kantoorbedienden ^o ? Hot zal slechts het halve
getal32 vereischen 31. Hij heeft zijn halve vermogengewaagd 33,
Zijn geheele rijkdom 35 zal hem niet beschermende. Hij is op de
beurs, en mijn broeder gaat spelen bij de beurs, en dan gaat
hij naar den schouwburg.
/
1. more. 2 sing. 3 he wants me to sing. 4 practises. 5 worsen he dances.
6 sooner you do 7 more advantageous it is. 8 longer. 9 danced. 10 more
he liked dancing. 11 sooner. 12 go. 13 will be back. 14 they contra-
dicted him. 15 more angry he grew. 16 unhappy. 17 shall see. 18 town.
19 received. 20 sum. 21 letters. 22 well written. 23 estates. 24 mortgaged.
25 time. 26 will not be sufficient. 27 credit. 28 lost. 29 do you know.
30 clerks. 31 it will but require. 32 number. 33 risked. 34 fortune. 35.
wealth. 36 protect him. ^
De woorden so, zóo, as, zoo als, too, te, hoiv, welk, ge-
volgd door een bijvoegelijk naamwoord , nemen het onbepaalde
lidwoord na het bijvoegelijke namwoord aan ; b- v.: Eene zoo
groote fout, great a fault', zij is eene zoo voorti'effelijke vrouw
als hare zuster, she is as excellent a ivoman as her sister.
12de Oefening.
Zij is eene zoo schoone ^ vrouw. Eene zoo goede moeder moet
door hare kinderen 3 geëerd worden Gij hebt een te hoog ge-
voelen ^ van zijne bekwaamheden Hij schreef mij 6 eenen zoo
beleefden ' brief, dat ik niet nalaten kon hem te antwoorden
Welk eene zwaarmoedige ^ gedachte ^OT zag nooit^i een zoo
vrolijk tooneeli3. Een zoo groote held als ^^ Alexander. Ik ver-
wachtte een zoo onbeleefd^® antwoord niet H^ J^an bij een
zoo zwaar verwijt^'' niet zwijgen*®. Welk eene onverschoon-
bare-* fout ! Gij hebt mij eene te moeijelijke-^ les 25 gegeven'23.
Welk 26 een groot man hij ook zij 27^ kan hij eindelijk bezwijken^s.
Zij is eene zoo schoone vrouw als hare moeder. ''
1 fine, handsome. 2 must be honoured by. 3 children. 4 high opinion.
5 talents. 0 wrote me. 7 polite. 8 that I could not help answering him.