Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsche spraakkunst. 3;3
Half, half, all, geheel, both, beide, double, duhh el, triple,
drievoudig, en quadruple, viervoudig, hebben het lidwoord
of de bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden na zich; als:
De halve tijd, half the time; mijne beide broeders, iotó my iroZAers.
Verder houde men in het oog, dat hot bij verscheidene spreek-
wijzen, welke onder de opgegevene regelen niet behooren, niet
het zelfde is, of het lidwoord geplaatst of weggelaten wordt. Zoo
heet, bij voorbeeld:
At table, aan tafel, of bij het eten.
at school, in do school, als er onderwezen wordt.
at 'chaiifje, op de beurs, onder beurstijd.
at church, in de kerk, onder de godsdienst.
he sits at the table ivriting, hij zit aan de tafel te schrijven.
therj huild a neiv school, men bouwt eene nieuwe school.
the church is quite neiu, de kerk is geheel nieuw.
Daarentegen heet:
He goes to the play, hij gaat naar den schouwburg.
he goes to play, hij gaat spelen.
NB. De bezittelijke voornaamwoorden zijn: mijn, mij; uw,
ihy (tweede pers. enkelvoud); zijn, Ai's; haar, Aer; zij n, haar,
its; ons, our; uw, your; hun, haar (meerv.) their.
Aanwgzende voornaamwoorden zijn: this of thai (enkelv.) these
of those (meerv.), deze of gene. Beide soort van voornaam-
woorden zijn onveranderlijk, zoodat mijn, mijne, mijnen en-
kel door my worden vertaald, en zoo met de anderen.
U'io Oefening.
Hoe meer ' ik zing 2, hoe meer hij verlangt dat ik zinge Hoe
meer hij zich oefent ^, des te slechter danst hij 5. Hoe eer gij
hot doet hoe voordeeliger hot is Hoe langer ® hij danste '■>,
des te liever danste hij'®. Hoe vroeger" gij gaat'-, hoe vroe-
er gij terug zult zijn'3. Hoe meer men hem tegensprak'^, hoe
boozer; hij werd'5, De beide broeders zijn ongelukkig'6. Gij
moet de geheele stad zienHebt gij de dubbele som ont-
vangenDeze beide brievenzijn goed geschreven 22. Dezo
beide landgoederen23 zjjn verpandDo dubbele tijdas zal niet