Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
42 gronden der
Eigennamen nemen in het enkelvoud geen lidwoord voor zich,
zelfs dan niet, als zij onmiddelijk (zonder of) door een zelfstan-
dig naamwoord worden voorafgegaan, dat er de soort, den rang
of het beroep van aanduidt; als: Frankrijk, France; Spanje,
Spain; het meer Onega, lake Onega; de berg Vesuvius,
mount Vesuvius; de berg Etna, mount Etna; de generaal
Kleber, general Kleber; kaap Comorin, cape Comorin; het
fort William,/ori William; paus Gr eg or? us, ^jo^e Gre^'ory; d e
kleermaker Smith, tailor Smith. Als uitzondering hierop
dienen de volgende woorden: De Krim, the Crimea; de Haag,
the Hague; Havanna, the Havannah; de Levant, the Levant;
Morea, the Morea; de Palts, the Palatinate; de Ukraien,
th» Ukraine, enz. Keizer, the emperor; keizerin, the empress;
saar, the czar; aartshertog, the archduke; aartshertogin,
the archduchess; princes, the princess; abt, the abbot; mark-
graaf, the marquis; markgravin, the marchioness; ridder,
the chevalier; kanselier, the chancellor, enz.
Als de titel of het beroep door een bijvoegelijk naamwoord
wordt voorafgegaan, mag het lidwoord niet wegblijven.
De namen van herbergen en schepen nemen het lidwoord aan.
Het lidwoord wordt niet geplaatst voor eenen eigennaam, voor-
afgegaan door een bijvoegelijk naamwoord, dat als eene ver-
trouwelijke benaming gebezigd wordt; als: De kleine Dirk,
little Dick.
Als het bijvoegelijk naamwoord, dat voor eenen eigennaam
staat, geene gewone, vertrouwelijke benaming is, of als de eigen-
naam met onderscheiding gebezigd wordt, plaatst men het lid-
woord.
8ste Oefening.
Engeland ' is een magtig - rijk Spanje is aan vele omwen-
telingen 5 blootgesteld Zwitserland ® is een bergachtig land .
Duitschland ® is vruchtbaar®. Rusland'" is een uitgestrekt"
rijk. De berg Vesuvius is een vuurspuwende berg'2. Seume
ging'3 van Leipzig naar Syracusa'^, om den berg Etna te zien'5.
Generaal AVashington werd tot opperbevelhebber benoemd 's. De