Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE NEDERLANDEN, met bijkaarten van Amsterdam en Haarlem en omstreken^
'sGravenhage en omstreken^ Arnhem en omstreken^ en het zoogenaamde Gat
van Texelt met de daarbij gelegene kuststreken....................ƒ1,80.
DE NEDERLANDEN ten tijde der Romeinen......................../—,40.
DE NOORD-NEDERLANDEN in het Frankische tijdvak...........
DE NEDERLANDEN in het midden der 16de eeuw.................ƒ ƒ -60.
BELGIE. Met plattegronden van Brussel en Antwerpen...............ƒ —,75.
ZWITSERLAND. Met vele bijkaarten...............................ƒ ~,75.
ITALIË. Met bijkaarten van Home en Napels en omstreken^ benevens Malta en
onderhoorige eilanden.........................................f 1,25.
PRUISSEN, andere DUITSCHE STATEN en POLEN. Met bijkaart van het
Dmische Bondgenootschap.......................................ƒ1,25.
OOSTENRIJK, met bijkaarten van Weenen en omstreken ^ het Salzkammer goed
en omstreken^ en plattegronden van Weenen^ Milaant Venetië, Buda-rest,
Vraag en Krakau..............................................ƒ 1,25.
RUSLAND in Enropa. Met bijkaarten van St. Fetershurg, Helsingfors, Bsvel^
Odessa en omstreken, en van de Krim..........................ƒ 1,25.
TURKIJE in Europa, GRIEKENLAND, ROEMANIE, SERBIE eij WIONTE-
NECRO. Met .bijkaarten van Konstantinopel en den Bosporus, benevens
Athene en den Piraeus.........................................ƒ1,35.
AZIE. Met bijkaarten van Engelsch Indië, Aziatisch Turkije, Kanton en omstre-
ken en het eiland Desima.......................................ƒ 1,25.
PALESTINA. Met bijkaarten van de landen der Heilige Schrift, den t^t der
Israëlieten uit Egypte naar Kanaiin, henevens de verdeeling van Kan aan
onder de twaalf stammen, de omstreken van^ Jeruzalem ten tijde der ver-
woesting door Titus, tegenwoordig Jeruzalem, Doorsnede van Kanaan, van
den Sinaï tot den grooten Hermon, en de IVyI-delta benevens de Land-
enf^te van f^aes, met de ontworpen doorgraving en de tegenwoordige
spoorwegen....................................................ƒ —>90.
NEDERLANDSCH OOST-INDIE. Met bijkaarten van Java met Madoera, de
residentiën Mou, Banka, Amèoina, de Banda-eilanden, Batavia en omstre-
ken, Ternate en Tidor, de Kokos-eilanden, en de hoogte van sommige bergen
in Nederlandsch Oost-Indië,.....................................ƒ 1,25.
AFRIKA. Met bijkaarten van het Kaapland, den Oranje-vrijstaat, de Over-Vaal-
sche republiek, verder Zuid-Afrika, St. Helena, Alger ye en dit Nederlandsche
Bezittingen aan de kust van Guinea...........................'. f\,—.
NOORD-AMERIKA. Met bijkaaiten van de eilanden Ouragao, Buon-Ayre en
Aruba.......................................................ƒ 1,—.
DE VEREENICDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. Met bijkaarten van de
Noord-oostelijke Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Caltfomië, Nieuw-
York, Havanah, de Niagara en omstreken, enz................... ƒ1,80.
ZUID-AMERIKA. Met bijkaarten van Suriname, de Land-engte van Panama, de
haven van Rio Janeiro, de Galapagos-eilanden en een plattegrond van V%l-
pardiso.......................................................ƒ 1,25.
AUSTRALIË of POLYNESIE. Met bijkaarten van Nieuw-Zeeland, de Sandwich-
en de Gezelschaps-eilanden.....................................ƒ —,75.
Het VASTE LAND VAN AUSTRALIË of NIEUW-HOLLAND. Met bijkaarten
van Victoria, Van Biemensland, Sydney en Port Jackson en een gedeelte van
Nieuw-Zuid-Wales................... ..........................ƒ 1|— .
ZUIDPOOLKAART. Tot den éSsten graad zuiderbreedte. Al de in de laatste
jaren ontdekte Zuidpoollanden komen er op voor..................ƒ—50.
Op deze 30 bladen vindt men niet minder dan honderd en vijftig groote en
kleine Kaarten.