Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
engelsche spraakkunst. 3;3
is het ook niet noodig hen vóór op elkander volgende eu in
verbindiu!? staande zelfstandige naamwoorden te herhalen.
^ O O
Oefening.
Een geschiedkundig verhaal Eener heldhaftige daad -. Aan
eene menschelijkheid. Eene menschlievende behandeling 3. Eener
vochtigheid. Eene nederigheid. Ik verfoei * eene geveinsdheid.
p]ens geschiedschrijvers. Ver van een logement. Eener vijan-
delijkheid. De stalknecht is oen grillig mensch. Een geschied-
schrijver schrijft ^ eene geschiedenis o. Het is eene vernede-
ring, en niet ' eene nederigheid. Do moeder® en het kind zijn
doods. Het papier'® en de pennen" zijn slechtHet mes'^
en de vork'-^ zijn verlorenIk heb den vader'®, de moeder
en het kind gezien. P]en koning en eene koningin waren te-
genwoordig'^. Wij hebben eenen ezel en een paard gezien.
1 account. 2 action. 3 treatment. 4 I detest. 5 writes. 6 history. 7 and not.
8 mother, 9 are dead. 10 paper. 11 pens. 12 bad. 13 knife. 14 fork. 15 lost.
16 fatlier. 17 were present.
Zelfstandige naamwoorden, in eenen onbepaalden, algemeenen
zin genomen, hebben geen lidwoord voor zich.
S"!® Oefening.
De paarden i zijn nuttige ^ dieren De schapen ^ blaten De
katten ® vervolgen '' de ratten ® en muizen 9. De ossen 'o loei-
jen". De kikvorschenkwaken'3. De paarden hinniken'4. De
tijgers'® zijn grimmige'® dieren. De lammeren'7 zijn geduldig'®.
Het ijzer'9 is zwaar 20. Het lood 2' is zwaarder Het tin 23 is
ligt-^. Het goudis kostbaar2®. De wijn-''is goedDe boek-
weit-® is zeeree voedzaam^'. Het koper^^ komt uit Zweden^s.
De d^ugd^"' is beminnelijk^». Do menschis met redens be-
gaafd^'. De vrouw is het meesterstuk®^ der natuur^®. De lief-
de'" versiert''- Tiet leven^^. De haaf^ is eene hatelijkeeigen-
.schap^®. Iederkind moet de rekenkunst''® leeren''s.