Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 gronden der
uur: hourglass, zandlooper; want die daarvan afgeleid zijn,
zoo als horal, horary., hebben de luide h.
humble, nederig, en die daarvan afgeleid zijn, als humilia-
tion, vernedering; humility, nederigheid.
humour^ luimden die daarvan afgeleid zijn; als:/mynoroi/s, lui-
mig, grillig; humorist, luimig, grillig mensch.
Oefening.
Een oog. Een oor. Een arm. Een ondermeester Een tijdver-
drijf Een inktkoker Een ezel Een beminnelijk ^ meisje
Een onverwacht' voorval ö. Ik gaf hem ® eene Engelsche i®
les*^ Ik schreefi^ eenen Italiaanschen ^^ brieft. Eener verkla-
ring Eener verouderdei® uitdrukking^^, Aan een voordeelig'®
aanbod Ik heb het eenen ondermeester gegeven. Ver van
eene stille straat woont eene groenvrouw. Het is eene
verpligting^'ï. Hij heeft eenen stalknecht eene rijkelijke schade-
vergoedinggegeven-^. Hij is een eerlijk man. Zij is eene nede-
rige vrouw. Hij is een huzaar. Is dat-® een gasthuis? Ik heb
eene;i zandlooper. Is hij een erfgenaam?
1 Tinder-teacher. 2 amusement. 3 inkstand. 4 ass. 5 amiable. 6 girl. 7 un-
expected. 8 accident. 9 I gave him. 10 English. 11 lesson. 12 wrote. 13 Ita-
lian. 14 letter. 15 explanation. 16 obsolete. 17 expression. 18 advantageous.
19 offer. 20 unfrequented. 21 street. 22 lives. 23 obligation. 24 he has given.
25 ample indemnification, 26 is that.
Onder de woorden, die met eene hoorbare h beginnen en den
toonklank op de tweede lettergreep hebben, behooren:
geschiedkundig; heroic, heldhaftig; humanity, mensche-
lijkheid; humane, menschlievend; humidity, vochtigheid;
humility, nederigheid; hypocrisy, geveinsdheid; historian,
geschiedschrijver; hotel, logement; harangue, redevoe-
ring; haranguer, redenaar; hilarity, vrolijkheid; horizon,
gezigteinder; hostility, vijandelijkheid, enz. Deze verei-
schen dus het onbepaalde an voor zich.
Voor zoo ver de lidwoorden in het Engelsch niet veranderen,