Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPRAAKKUNST. 3;3
2de Oefening.
Een mond. Een water. Een vuur. Een gera'^s. Een broeder,
Eene zuster. Een kind. Eene eenheid. Een nuttig ^ boek. Eene
luim. Eene welluidendheid. Een ooi. Een jaar. Menigeen heeft
boeken. Eener waschkom 3. Van een gebruik K Eens woeke-
raars ^ Van eene lofrede Van eenen koning Eens bedelaars
Van eene koningin Eener zuster. Van een paard Eens hui-
zes i*. Aan eenen slagerAan eene gewoonte Aan een schip
Ik heb het eenen man^^ gegeven. Wij hebben het c^nen koning
aanbevolen. Ik zie eenen man. Hij ziet eene vrouw Gij
ziet*® een kind ver van eene rivier. Hij heeft een boek-^ van
oenen jongen genomen 1
1 useful. 2 has. 3 ewer. 4 usage. 5 usurer. 6 eulogy. 7 king. 8 beggar.
9 queen. 10 horse. 11 house. 12 butcher. 13 habit. 14 ship. 15 man.
16 sees. 17 woman. 18 you see. 19 he has taken. 20 book. 21 boy.
Het onbepalende an wordt voor woorden geplaatst, die met
een klinker of stomme h (mits niet dadelijk door eene lange
w gevolgd) beginnen, en voor woorden, die, met eene luide of
uitgesprokene u beginnende , den toonklank op de tweede let-
tergreep des woords hebben; als: an age, eene eeuw; an hour,
een uur; an hussar, een huzaar.
De woorden, die met eene stomme h beginnen, zijn:
AezV, erfgenaam, en die daarvan afgeleid zijn.
herh, groente, kruid.
herhwoman, gj oenvrouw.
herhy, grazig.
herbage, moeskruid. Andere daarvan afgeleide woorden heb-
ben de hoorbare //,.
honest, eerlijk, en die daarvan afgeleid zijn.
honour, eer, en die daarvan afgeleid zijn.
hospital, gasthuis.
hostler, stalknecht.
hour, uur, en die daaruit zamcvngesteld zijn; als :/«oj<W//, ieder