Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 gronden dek
water Het vuur De boken De fonteinen Do legers i®.
De stedenii. Het geraas'^. De broederi^. De zuster'^. Het kincl'5.
De kindereniB. Des arms. Van liet oog. Des monds. Des oors. Der
rivieren. Der lucht i®*. Des waters. Des vuurs, Der beken. Der
fonteinen. Van de legers. Der steden. Van het geraas. Der kin-
deren. Des kinds. Van de zuster. Van den broeder. Aan den arm.
Aan het oor. Aan de lucht. Ik heb het den broeder .gegeven".
Hij heeft het aan de zuster gezonden'.s. Wjj hebben het den kin-
deren aanbevolenis. Aan het geraas. Aan de steden. Aan de le-
gers. Ik zie^o het vuur. Hij hoort-' het geraas. Wij beminnen^^
den broeder. Gij bemint^s de zuster. Zij haten^^ de kinderen. Ik
zie het kind. Ik zit te ver^s van het vuur. De legers zijn^« ver
van de steden. Niemand is vrij van dwalingen. Het oog ver-
schilt27 van het oor. Zijn schrift verschilt veel van het uwe.
1 arm. 2. eye. 3 mouth. 4 ear. 5 rivers. 6 water. 7 fire. 8 rivulets. 9 foun-
tains. 10 armies. ii cities. 12 noise. 13 brotlier. 14 sister. 15 child. 16 chil-
dren. 16* sky. 17 I have given it. 18 he has sent it. 19 we have recom-
mended it. 20 I see. 21 he hears. 22 we love. 23 you love. 24 they hate.
25 I Wt too far. 26 are. 27 differs.
De onbepalende lidwoorden een, eene, zijn a of an. De
tweede naamval wordt mede door het voorzetsel of (van) en de
derde door to (aan) gevormd.
Het onbepalende a wordt voor woorden geplaatst, die met
eenen medeklinker beginnen, of uitgesproken worden, alsof zij
met eenen medeklinker begonnen; tot deze laatste behooren al
de woorden, die met eene lange u (al of niet door eene stomme
h voorafgegaan), eu, ew, y beginnen, en ook voor het woordje
Olie; als: A unit, eene eenheid; a humour, eene luim; a
euphony, eene welluidendheid; a ewe, een ooi (het wijfje
van een schaap); a year, een jaar; such a one, zulk een; many
a one ; menigeen.
Hoewel slechts het enkelvoudige getal aanduidende, plaatst
men a echter voor het meervoud van woorden, door weinig of
veel voorafgegaan; als: A few hooks, weinig boeken; a great
many apples, veel appelen.