Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPJ^IM^NSI:'.
De Engelsche Spraakkunst is de kuB^^ oiü- de Engelsche taal
zuiver te spreken en to schrijven.
Zij wordt, even als onze taal, verdeel(N^ Or.tkoqraphie.ot"^'^
Spelkunst, Etymologie of Woordgronding, Syntf^is Öf .
voeging, en Orthoëpie of Uitspraakleer, waarondeS^e'ï'rosoftö^
of Klemtoonleer begrepen is.
De Engelsche taal heeft negen rededeelen : articles, lidwoorüe'n;
nouns, zelfstandige naamwoorden; adjectives, bijvoegelijke naam-
woorden ; pronouns, voornaamwoorden; verbs, werkwoorden; ad-
verbs, bijwoorden; prepositions, voorzetsels; conjunctions, voeg-
woorden ; interjections, tusschenwerpsels.
OF ARTICLES. OVER DE LIDWOORDEN.
De lidwoorden (articles) zijn in het Engelsch, even als bij
ons, bepalend [definite) en onbepalend (indefinite). Zij heb-
ben echter zoo min verbuiging als geslacht.
De bepalende lidwoorden, bij ons in den eersten naamval de
en het, en in den vierden den, de en het, luiden in het En-
gelsch the. De tweede naamval wordt in het Engelsch door bet
voorzetsel of (van) en de derde door to (aan) gevormd. B. v.
The man, de man; of the man, des mans; to the man, aan
den (of den) man; The woman, de vrouw; of the luoman, der
vrouw; to the ivoman, aan de (of der) vrouw. Zoo ook the
child, het kind, enz.
Als het voorzetsel van eene verwijdering, een onderscheid
of eene bevrijding aanduidt, wordt het niet door of, maar door
from vertaald; als: From Rotterdam to Delft, van Rotterdam naar
Delft; his handwriting is very different from yours, zijü schrift ver-
schilt veel van het uwe; nobody is free from errors, niemand is
vrij van dwalingen.
Istö Oefening.
De arm Het oog - De mond Het oor De rivieren liet
'2