Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 GRONDEN DER
De n is stom aan het einde eener lettergreep, na I en iii, b. v. kiln, kil,
hymii, him, autiinin , aotum.
De p luidt als bij ons, maar wordt niet uitgesproken vóór s en t als be-
ginletter eener syllabe, en tusschen m en t in het midden en aan het einde
der woorden, b. v. psalm, saam, ptisan, tizzen, contempt, k^ntêmt, re-
demption, ridêmsjim,
Ph luidt als f in cipher, saifur, phrase, freez-, als;) in diphthong, dip-
shang, naphtha, nêp'sha, ophthalmic, ap-sAeZ/me^; voorts als v in Stephen,
stievn, nephew, nêvjoe.
De qu luidt als kw, behalve in woorden van Transche afkomst, in welk
geval zij als k luidt, b. v. casqne, kesk, liqnor, likkur, grotesque,
grotesk.
De r luidt in het begin van eene lettergreep als bij ons, aan het einde er
van, na eene vocaal, echter zacht en bijna zonder geratel, zoo als in ftir-
mer, dearness, servant. In de uitgangen bre, ere, chre enz. wordt zij,
in de uitspraak, na de e geplaatst, zoo als in acre, éker, eagre, ie^tr,
mitre, maiter, enz.
De s luidt scherp: 1 aan het begin van een woord, of van eene lettergreep
na een medeklinker, b. v. sight, sail, consonant, kónsonent-, 2°. gemeen-
lijk wanneer zij dubbel staat, zoo als in lesson, lessn, cassock, késsuk\
3°. na de scherpe medeklinkers c, f, k, p, ph, t en th , b. v. clifTs, nymphs,
ships, enz.; 4^. meestal aan het eind van woorden, na eene vocaal, b. v.
gas, ges, genius, dzjmius; 5®. na eene vocaal, in de uitgangen sis, sive,
some, sity, sory. Zij luidt echter zacht tusschen twee vocalen, als pause ,
paaz, proposal, music, mjoezik, ralsin, riezn] voorts aan het
einde van een woord, na h, d, g, 1, m, n, r en w, en ook vóór m, b. v.
ribs, ribz, beds, hedz, dogs, dogz, hills, hilz, rooms, roemz, pens,
penz, chairs, tsêrz, news, njoez, damsel, dêmzel, prism, prizm. De s
wordt niet gehoord in isle, ail, Carlisle, kdrlail, viscount, vaikount,
Sc luidt: als sk voor a, o, u, 1 en'r, als in scale, skeel, scorpion,
skaorpiun, sculptor, skülptur, Sclavonia, ^Heytfme, scruple, scroepl; 2®.
als onze s voor e, i en y, b. v. scene, sien, science, sai-ens, Scythe,
saizh; sceptic, lees skeptik, is hiervan uitgezonderd.
Sch als sk: school, skoel, schooner, 6-A;cener, Schenektady,
als s in schism, siezm,
Sci luidt als sj, wanneer eene voorafgaande vocaal den klemtoon heeft,
b. V. conscience, könsjens, iascls^iian, fcsjiésjun.